Απάντηση δίνει το Υπουργείο Τουρισμού σχετικά με το τι ισχύει με τη διεξαγωγή εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στα ξενοδοχεία:

Θα πρέπει να θυµάστε ότι ο σκοπός της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυµάτων είναι ο περιορισµός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, µέσω της αποφυγής της συγκέντρωσης και συγχρωτισµού ατόµων.

Αυτό προκύπτει σαφώς όσα έκτακτα µέτρα έχουν ληφθεί έως τώρα. Εποµένως, από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εξαιρούνται δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν στη φυσική υποδοχή και φιλοξενία πελατών στο χώρο του καταλύµατος, εννοείται για όσο διάστηµα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας.

Ιδίως εξαιρούνται της απαγόρευσης δραστηριότητες οι οποίες διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα.