Η ελληνική οικονοµία κινήθηκε σε αναπτυξιακή τροχιά την τελευταία διετία (2021-2022), µετά την ύφεση που υπέστη το 2020. Ειδικότερα, το 2022 το ΑΕΠ (σε όρους όγκου) σηµείωσε αύξηση 5,9%, έναντι αύξησης 8,4% το 2021 .

Το έτος 2022 σηµατοδοτήθηκε από την “εκτίναξη” του κόστους της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο, τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και την έναρξη της πολεµικής σύρραξης µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9,6% το 2022 σε σχέση µε το 2021, έναντι αύξησης 1,2% την περίοδο 2021/2020.

Ωστόσο, παρά τις δύσκολες αυτές συνθήκες η ελληνική οικονοµία σηµείωσε ισχυρή ανάπτυξη και το 2022, η οποία αποδίδεται στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στη σηµαντική επενδυτική δραστηριότητα και στην ώθηση που δόθηκε από την ανάκαµψη του τουρισµού ιδίως κατά τη θερινή περίοδο.

Αναφορικά µε την πορεία της ελληνικής οικονοµίας το τρέχον έτος 2023, αναµένεται περαιτέρω άνοδος του ΑΕΠ αλλά µε επιβραδυνόµενο ρυθµό. Το α’ τρίµηνο του 2023 το ΑΕΠ (σε όρους όγκου) παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σύγκριση µε το α’ τρίµηνο του 2022 . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της (Μάιος 2023) αναβαθµίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας σε 2,4% το 2023 και 1,9% το 2024. Οι πληθωριστικές πιέσεις σταδιακά υποχωρούν και αναµένεται να µετριαστούν περαιτέρω, λόγω της αποκλιµάκωσης των τιµών της ενέργειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ενδιαφέρον έχει να καταγραφούν οι εξελίξεις και τάσεις που χαρακτήρισαν διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας τα τελευταία έτη, όπως αυτές προκύπτουν από τα οικονοµικά δεδοµένα και αποτελέσµατα των ελληνικών εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται στις ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ της ICAP CRIF, στην παρούσα έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν επιλεγµένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων µελετών.

Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται ότι, οι πωλήσεις αυξήθηκαν και στους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τοµέα, ενώ την µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων (105,8%). Αναφορικά µε τους επί µέρους κλάδους, ένας µόνο ήταν ζηµιογόνος το 2021, ενώ οι υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. 

Συγκεκριµένα, το 2021 τα συνολικά έσοδα των 13 τραπεζών που περιλαµβάνονται στην ανάλυση αυξήθηκαν κατά 10,7%. Ωστόσο, ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η µείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων του κλάδου κατά 39,8% την ίδια περίοδο. Επίσης, τα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν κατά 10,5% το 2021/2020. Οι παραπάνω µεταβολές οδήγησαν στη µείωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσµατος κατά 16,8%. Από την άλλη πλευρά όµως, η καταγραφή “προβλέψεων” σηµαντικά χαµηλότερων το 2021 συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, συνέβαλε στην εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας από €25,4 εκατ. το 2020 σε €1,28 δισ. το 2021.

Αύξηση των οικονοµικών του µεγεθών και αποτελεσµάτων παρουσίασε και ο κλάδος των ασφαλειών κατά το 2021. Συγκεκριµένα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% τα δε µεικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 6,2% την ίδια περίοδο. Με ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό αυξήθηκαν τόσο τα λειτουργικά αποτελέσµατα (8,6%) όσο και τα καθαρά κέρδη του κλάδου (8,5%).

ΠΗΓΗ: Μελέτη ICAP CRIF: «Κορυφαίοι Κλάδοι στην Ελλάδα»