της Βασιλικής Κουρλιμπίνη, capital.gr*

Σε επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για το ξενοδοχείο La Mirage στην Ομόνοια, ιδιοκτησίας του  Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου, σε μια φάση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠ.ΕΘ.Α./YΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ , με ώρα έναρξης στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12:00.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα σαράντα χρόνια. Σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας, η τιμή εκκίνησης ανέρχεται στις 336 χιλ. ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα, δηλαδή 28 χιλ. ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα. Εκτός αυτού, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει τουλάχιστον πέντε εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή του κτιρίου. Όπως διευκρινίζεται, το κόστος της επένδυσης δεν αφορά σε δαπάνες για την εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, αλλά σε εργασίες ανακατασκευής, διαρρύθμισης ανακαίνισης και επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση ή την αντικατάσταση του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και μηχανικού εξοπλισμού του μισθίου κλπ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού, τη δεύτερη δεκαετία της μίσθωσης και κάθε δέκα χρόνια θα πρέπει να γίνει επιπλέον επένδυση ύψους ενός εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και συντήρηση του μισθίου.

Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 9.392 τ.μ., είναι αντικειμενικής αξίας 6,24 εκατ. ευρώ και αποτελείται από το πρώην οκταόροφο ξενοδοχείο La Mirage, το κατάστημα του ισογείου ορόφου με πρόσοψη επί της οδού Κοτοπούλη 3 και το κατάστημα του ισογείου ορόφου συνεχόμενο του ανωτέρω και στο βάθος αυτού, με είσοδο/έξοδο επί της στοάς του κτιρίου.

(*)  Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: capital.gr