Το πρώην «Κάνιγγος 21», το ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων βγαίνει προς αξιοποίηση μέσα από τον διαγωνισμό που εκκινεί τώρα το Tαμείο για την μακροχρόνια παραχώρησή του.

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 3.501 τ.μ., βρίσκεται επί των οδών οδών Κάνινγος 21 και Χαλκοκονδύλη 12 στην Αθήνα και παραμένει κλειστό από το τέλος του 2010.