Κυριαρχεί για μια ακόμη χρονιά ο κλάδος της εστίασης ως προς το είδος των νέων επιχειρήσεων, που ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 2017.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) -το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017-, οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης. Πρόκειται για 1.088 επιχειρήσεις σε σύνολο 6.037 εγγραφών. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν ιδρυθεί 1.166 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης σε σύνολο 6.301 εγγραφών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι:

-Λιανεμπόριο: 953 επιχειρήσεις

-Χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός κλάδος: 508 επιχειρήσεις

-Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών: 368 επιχειρήσεις

-Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης: 282 επιχειρήσεις.

-Εκπαίδευση: 246 επιχειρήσεις

-Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών , παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες: 200 επιχειρήσεις

-Διαχείριση ακίνητης περιουσίας: 191 επιχειρήσεις

-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών: 154 επιχειρήσεις

-Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 137 επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές, την πρώτη θέση έχει το λιανεμπόριο (890 διαγραφές) και ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης (837 διαγραφές).

 

ΠΗΓΗ: