του Ηλία Μπέλλου, kathimerini.gr*

Δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 10 η ώρα το πρωί στον ειδικό εκκαθαριστή, την Deloitte, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τα τρία ξενοδοχεία της «Λακιτίρα» Ανώνυμος Εταιρεία – Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, στην Κω, που έχει ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106.

Κάθε δεσμευτική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή ακυρότητάς της, από εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με τουλάχιστον 30% επί του προσφερόμενου τιμήματος. Το ύψος των ληξιπρόθεσμων δανείων, εξαιτίας των οποίων βγαίνει σε πλειστηριασμό, ήταν της τάξης των 42 εκατ. ευρώ, ως επί το πλείστον προς τη Eurobank, αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Στην αγορά εκτιμάται πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από εγχώριους αλλά και ξένους ομίλους, κάποιοι εκ των οποίων αναμένεται να εμφανιστούν κοινοπρακτικά. Περισσότερα από οκτώ σχήματα φέρεται να έχουν δει τον σχετικό φάκελο της επιχείρησης και να έχουν επισκεφθεί τις μονάδες. Παραμένει άγνωστο όμως κατά πόσον θα καταθέσουν όλοι προσφορές.

Η «Λακιτίρα» τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στα μέσα Σεπτεμβρίου και η διαδικασία του άρθρου 106 –στην οποία οι πιστωτές μπορούν να θέσουν τον δανειολήπτη υπό ειδική εκκαθάριση– αντιμετωπίζεται από τις τράπεζες ήδη ως ένα από τα μοντέλα διαχείρισης εφάμιλλων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του τουριστικού και όχι μόνον κλάδου.

(*) Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: kathimerini.gr