του Σταμάτη Ζησίμου, naftemporiki.gr*

Επιδότηση έως και 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα. Ειδικότερα, με ένα στοχευμένο πρόγραμμα προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού επιδιώκουν να ανοίξουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας, παρέχοντας τα κίνητρα και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα έχουν ως βάση το τουριστικό προϊόν.

Το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο επονομάζεται «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτεί μπορεί να έχουν προϋπολογισμό από 25.000 έως και 400.000 ευρώ. Το γενικό ύψος της επιδότησης έχει καθοριστεί στο 45%, ωστόσο στην περίπτωση που προβλέπεται και η δημιουργία νέας θέσης εργασίας, τότε μπορεί να ανέλθει στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Ουσιαστικά το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει ένας επενδυτής είναι οι 200.000 ευρώ, καθώς όπως προαναφέρθηκε το μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Εξυπακούεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν και επενδύσεις άνω των 400.000 ευρώ, πλην όμως ο επιπλέον προϋπολογισμός δεν θα είναι επιλέξιμος για επιδότηση και θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια του επενδυτή.

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει ένας επενδυτής είναι οι 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:

α) Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 20 έως και 50 κλίνες

Σημειώνεται ότι δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού-απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.

2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ.33/1979

3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)» (ΚΑΔ: 55.3 και αναλυτικούς αυτού), ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 200.000 ευρώ.

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τέσσερις (4)

2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 20 κλίνες

Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση μπορεί να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

δ) Τουριστικά γραφεία

1. Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199).

2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.

4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

(*)  Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: naftemporiki.gr