του Λάμπρου Καραγεώργου, naftemporiki.gr*

Δεν αλλάζει επωνυμία το Hilton Athens για τα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες η Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτρια του ακινήτου, και η Hilton International συμφώνησαν για την παράταση επί τριετίας της σύμβασης που είχαν τα δύο μέρη και η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα.

Όπως εκτιμάται αρμοδίως, στην παράταση της συνεργασίας συνετέλεσε το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του ξενοδοχείου βελτιώνονται λόγω του τουριστικού boom της πρωτεύουσας και δεν υπήρχε λόγος να σταματήσει τώρα μια πολύ θετική πορεία.

Όπως έχει ήδη γράψει η «Ν», το 2017 ήταν ένα πολύ ικανοποιητικό έτος για την Ιονική Ξενοδοχειακή, η οποία επέστρεψε στην κερδοφορία. Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη μετά φόρων ύψους 0,38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 11,03% έναντι του 2016. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των διανυκτερεύσεων στον συνεδριακό τουρισμό και τον τουρισμό αναψυχής.

Κατά την κλειόμενη χρήση οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 6,68% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο εδώ: naftemporiki.gr