Οι Έλληνες κατέχουμε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη στις δαπάνες σε εστιατόρια και ξενοδοχεία για το 2017, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (eurostat).

Τον τελευταίο χρόνο οι Έλληνες ξόδεψαν το 15,4% των συνολικών καταναλωτικών τους δαπανών σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος είναι 12,4% για εστιατόρια και 3% ξενοδοχεία.

Στην ΕΕ, το 2017, το μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών για εστιατόρια και ξενοδοχεία ήταν το μεγαλύτερο στη Μάλτα (20,2%), την Κύπρο (17,5%) και την Ισπανία (16,8%). Ακολουθεί η Ελλάδα (15,4%) και η Ιρλανδία. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, βρίσεται η Ρουμανία (3,1%), η Πολωνία (3,6%) και η Λιθουανία (3,7%), οι οποίες δαπάνησαν το χαμηλότερο μερίδιο για “εστιατόρια και ξενοδοχεία”.