του Γιώργου Κοντονή, agronews.gr*

Τουριστικό κατάλυμα έως δέκα δωματίων και μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό μέγεθος υποδομής για να ξεκινήσει ένας επαγγελματίας αγρότης τη δική του αγροτουριστική μονάδα.

Το όριο των 10 δωματίων δείχνει ως το πλέον κατάλληλο, πρώτον γιατί το εισόδημα από την εκμετάλλευση του καταλύματος αντιμετωπίζεται ως αγροτικό, δεύτερον γιατί βρίσκονται μέσα στις νέες προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων που μπορούν να ενισχυθούν μέσω των Leader και τρίτον επειδή είναι τα μόνα που λαμβάνουν «ειδικό σήμα», Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Ωστόσο, ακόμα αναμένεται η θέσπιση τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών για τον αγροτουρισμό σύμφωνα με το Νόμο 4276/2014. Την ίδια ώρα όμως ο θεσμός των «πολυλειτουργικών αγροκτημάτων» έρχεται πρώτος να οριοθετήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αναφέροντας ότι: Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θεσμικά πλαίσια. Η εκμετάλλευση και λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού δωματίων εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4276/2014.

Αναφορικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης, προς το παρόν, δεν είναι ανοιχτή κάποια πρόσκληση από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε από το ΕΣΠΑ. Ως κύριο πάντως χρηματοδοτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες αγρότες αυτή την προγραμματική περίοδο, υπολογίζονται τα νέα Leader που θα προκηρυχθούν μετά το φθινόπωρο του 2017. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές, τα Leader ορίζουν το ποσοστό ενίσχυσης για τα τουριστικά καταλύματα, ανεξαρτήτως περιοχής, στο 65%.

Τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να ενισχυθούν από τα Leader (ασχέτως αν χαρακτηρίζονται αγροτουριστικά ή όχι), σύμφωνα με την απόφαση με θέμα: Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και  κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3885/Β’/2016) είναι τα ακόλουθα:

1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών και μέγιστης 30 δωματίων και 60 κλινών.
2. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
3. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμός κατοικιών: 2 και ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών: 10. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.
4. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών». Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.
5. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων. Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες αρχές.

(*)  Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: agronews.gr