Απασχολούμενοι στον τουρισμό και στους άλλους κλάδους

Η μείωση της απασχόλησης στον τουρισμό μετά το 2009 υπήρξε πιο συγκρατημένη σε σχέση με τους άλλους κλάδους, ενώ η ανάκαμψη επήλθε πολύ γρηγορότερα και πολύ εντονότερα.

Απασχολούμενοι στον τουρισμό και στους άλλους κλάδους – ετήσια % μεταβολή

Η απασχόληση στον τουρισμό ανέκαμψε από το 2014 και μάλιστα με πολύ υψηλούς ρυθμούς, ακολουθώντας έκτοτε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του εισερχόμενου τουρισμού:

– 2014: +23% αφίξεις και +10,2% έσοδα
– 2015: +7,6% αφίξεις και +5.5% έσοδα
– 2016 Ιαν – Σεπτ: +3,5% αφίξεις και -5.5% έσοδα

Η αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό υπερβαίνει την αύξηση των εσόδων και ακολουθεί την τάση αύξησης των αφίξεων.

10% των απασχολούμενων είναι στον τουρισμό

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, οι απασχολούμενοι πλέον στον τουρισμό πλησιάζουν στην χαμηλή σεζόν και υπερβαίνουν στην υψηλή το 10% του συνόλου των απασχολούμενων.
Η βαθμιαία αύξηση του % των απασχολούμενων στον τουρισμό έως το 2013 οφείλεται στο ότι η μείωση της απασχόλησης στον τουρισμό ήταν μικρότερη απ’ ότι σε άλλους κλάδους. Η ραγδαία αύξηση όμως του ίδιου % μετά το 2014 οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό μετά το 2014.

Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας απασχόλησης

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό υπερβαίνουν το 10% του συνόλου και είναι πλέον η τρίτη πολυπληθέστερη κατηγορία μετά τους εργαζόμενους στο Εμπόριο και στον Πρωτογενή Τομέα. Έπονται στην 4η και 5η θέση η Μεταποίηση και η Δημόσια Διοίκηση. Συγκριτικά, το 2009 o τουρισμός, με 7,7%, κατείχε την 6η θέση μετά τις προαναφερθείσες κατηγορίες και τις Κατασκευές.  Στις 3 νησιωτικές Περιφέρειες (Ιόνιο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) που αποτελούν κύριους νησιωτικούς προορισμούς, 18% – 30% των απασχολούμενων είναι στον τουρισμό.  Επίσης, ο μέσος όρος των τελευταίων 4 τριμήνων της απασχόλησης στον τουρισμό ανέρχεται στο 9,3% του συνόλου, δηλαδή σχεδόν όσο και της μεταποίησης (9,4%) ενώ υπερβαίνει αυτόν της Δημόσιας Διοίκησης (9%).


  • Η Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) είναι δειγματοληπτική και διεξάγεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε 3μηνο.
  • Ως απασχολούμενοι ορίζονται τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία την εβδοµάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και µία ώρα µε σκοπό την αµοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν µια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.
  • Ως απασχολούμενοι στον τουρισμό νοούνται οι εργαζόμενοι στην κατηγορία «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης». Αν και μέρος της δραστηριότητας της εστίασης δεν αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία απασχόλησης σε αυτήν ταυτίζεται με την εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου θεωρούμε τη δραστηριότητα αυτή ως κλάδο του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, δεν περιλαμβάνονται άλλοι κλάδοι (πχ μεταφορές) που αν και όχι αμιγώς τουριστικοί, αρκετά μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς τους αφορά στον τουρισμό.