Μετά από κάποιες ανακοινώσεις, που τελευταία είδαν το φως της δημοσιότητας, στις οποίες τοπικοί σύλλογοι αυτο-βαφτίζονται σε «Πανελλήνιες Ενώσεις», η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) οφείλει να πάρει θέση και να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. είναι το μοναδικό πανελλήνιο συλλογικό όργανο, που εκπροσωπεί στο σύνολό τους τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, έχοντας υπό την «ομπρέλα» της 20 Ομοσπονδίες και 265 Συλλόγους. Πρόκειται για το τριτοβάθμιο όργανο, που εκπροσωπεί θεσμικά, δυναμικά και υπεύθυνα τους Έλληνες επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

Ας πάψουν, λοιπόν, οι αυτόκλητοι, τοπικοί σύλλογοι να παρουσιάζονται ως θεσμικά όργανα, ως παντοδύναμοι «σωτήρες», που απλά και μόνο για να βρίσκονται στην επικαιρότητα, φτάνουν στο σημείο να «πολεμήσουν» ακόμη και την «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη». Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, στην οποία αναγράφονται, στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα κύρια δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πελατών σχετικά με την πολιτική ακυρώσεων, τις ώρες άφιξης και αναχώρησης, τον κανονισμό παράτασης της ώρας αναχώρησης, κ.ά., συντελώντας στην αποφυγή τυχόν προβλημάτων και στη δημιουργία άριστης σχέσης και συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών και πελατών.

Είναι, λοιπόν, πέρα από κάθε λογική, εκείνοι που μέχρι πρότινος διεκδικούσαν τον ρόλο του «προμηθευτή» της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», σήμερα να εξελίσσονται στους καθ’ ύλην πολέμιούς της. Βεβαίως, αυτό συνέβη σε συνέχεια απόφασης του Πρωτοδικείου (κατόπιν σχετικής προσφυγής της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), η οποία τους απαγορεύει να προβαίνουν στην έκδοση της Καρτέλας στους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων.

Το άρθρο 50 του ν. 4403/2016 αναφέρει ότι «Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Ο νόμος, λοιπόν, είναι ξεκάθαρος όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης και διάθεσης της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη».