Δείτε τη μελέτη του SETE Intelligence «Διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα 2013 & 2014 – καταγραφή βάσει διοικητικών στοιχείων».

Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να συμπληρώσει την καταγραφή που γίνεται από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας, και βασίζεται σε στοιχεία που διαθέτουν οι μεθοριακοί σταθμοί για τις οδικές αφίξεις, τα λιμάνια για τις θαλάσσιες αφίξεις και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για τις αεροπορικές αφίξεις.

Η συνοπτική εικόνα που προκύπτει από την μελέτη είναι η ακόλουθη:

image002