Πρωτοβουλία για ενημέρωση των νέων και για ενθάρρυνση τους να ασχοληθούν με τουριστικά επαγγέλματα έχει ξεκινήσει ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου). Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας που διαχρονικά στηρίζει την κυπριακή κοινωνία και γι’ αυτό ο ΣΤΕΚ πρωτοπορεί με διάφορες ενέργειες που θα βοηθήσουν τον τομέα να αναπτυχθεί και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Διαβλέποντας ότι η τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας θα έχει αυξημένες ανάγκες σε καταρτισμένο προσωπικό, ο ΣΤΕΚ έχει συστήσει μια ομάδα από ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι έχουν ειδίκευση στις τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές, ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Η ομάδα αυτή έχει επεξεργαστεί διάφορες προτάσεις με στόχο να δημιουργηθεί ένα πλάνο που να μελετά τις ανάγκες της βιομηχανίας σε βάθος χρόνου και να κάνει προγραμματισμό για το μέλλον ώστε να υπάρχει επάρκεια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα πόστα της τουριστικής βιομηχανίας.

Μια από τις προτάσεις του ΣΤΕΚ είναι η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του Συνδέσμου να είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για να κάνει παρουσιάσεις, τόσο στις τεχνικές σχολές όσο και σε άλλες σχολές μέσης εκπαίδευσης, ώστε να εισαγάγουν τους μαθητές στην πλειάδα των επαγγελμάτων που προσφέρει η τουριστική βιομηχανία. Οι σπουδές και η κατάρτιση των νέων για θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό δεν περιορίζονται σε στενά πλαίσια, αλλά διακατέχονται από μια πολυμορφία που επιτρέπει σε μαθητές που ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις στο σχολείο να αναζητήσουν καριέρα στον τουρισμό.

Επιπρόσθετα, έχοντας μελετήσει τα αναλυτικά προγράμματα των τουριστικών κλάδων στις τεχνικές σχολές ο ΣΤΕΚ μπορεί να παρέχει την τεχνογνωσία του στους συνεργάτες του Υπουργείου που αναθεωρούν τα προγράμματα αυτά ώστε να εμπλουτιστούν και να αναβαθμιστούν με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τις υπάρχουσες ανάγκες της βιομηχανίας. Διαχρονική θέση του ΣΤΕΚ είναι ότι τα αναλυτικά προγράμματα των τεχνικών σχολών θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς ώστε οι νέοι επαγγελματίες που θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.stek

Παράλληλα ο ΣΤΕΚ προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων προς γονείς και μαθητές για τα τουριστικά επαγγέλματα. Επίσης, ο Σύνδεσμος θα έχει συναντήσεις με ανώτερες και ανώτατες σχολές για μελέτη και εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών τους καθώς και για πιο αποτελεσματική τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση σε μέλη του ΣΤΕΚ, ενώ συνάντηση θα επιδιωχθεί και με την ΑνΑΔ για διερεύνηση συνεργασίας όσον αφορά την εκπαίδευση ατόμων στα επαγγέλματα που παρατηρείται έλλειψη προσωπικού. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί συναντήσεις με την Διευθύντρια του ΑΞΙΚ, Δρ. Εύη Σωτηρίου και τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δρ. Ηλία Μαρκάτζιη, οι οποίοι έχουν εκφράσει την υποστήριξη τους για την πρωτοβουλία του ΣΤΕΚ και την πρόθεσή τους για περαιτέρω συνεργασία.