Καθώς η Ελληνική οικονομία εμφανίζεται να βγαίνει από την πολυετή και επώδυνη ύφεση μετά από σωρεία προσπαθειών, ο Τουριστικός Τομέας της χώρας μας αρχίζει να συγκεντρώνει το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον και να λαμβάνει την προσοχή και την αξία που του αρμόζει, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων όσων δραστηριοποιούμαστε στον τουρισμό δείχνει να φέρνει αποτελέσματα, η χώρα μας λαμβάνει παγκόσμιες διακρίσεις σε όλους τους τομείς – πολιτισμός, προβολή, επενδύσεις – και πλέον καλούμαστε να διαχειριστούμε μία παγιωμένη, σημαντικά υψηλότερη ροή ξένων επισκεπτών με προφανή οφέλη για την οικονομία της χώρας μας.

Υπό αυτό το πρίσμα της αισιοδοξίας και επ’ ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού η ΓΕΠΟΕΤ χαιρετίζει την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού να συνδέσει την ανάπτυξη με την αειφορία στον κλάδο του τουρισμού, ως προτεραιότητα και κυρίαρχο μήνυμα για το έτος 2017.

Σε τοπικό επίπεδο η ένταση του ενδιαφέροντος και των επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο δεν θα πρέπει να είναι ευκαιριακή αλλά μακροχρόνια, συνειδητή, με έμφαση στον σεβασμό του περιβάλλοντος και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και σε αγαστή, εποικοδομητική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Αυτές άλλωστε είναι μεταξύ των κυρίως ωφελούμενων από τις επενδύσεις αυτές, όπως πλήθος περιπτώσεων μπορούν να επιβεβαιώσουν.

Η σύγχρονη τεχνολογία μας παρέχει πλέον ιδανικές και βιώσιμες λύσεις που μπορούν να διατηρήσουν αλώβητο το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, με σεβασμό στις γενιές που έρχονται. Όλοι μας οφείλουμε να το έχουμε αυτό υπ’ όψη μας.