Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Για δεκαετίες ο τουρισμός στην Κύπρο, αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πολυεπίπεδης ανάδειξης των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνικής συνοχής συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ευκαιριών για ένα καλύτερο μέλλον.

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία αλλά και η χώρα μας αντιμετωπίζει ραγδαίες προκλήσεις, ο τουρισμός βλέπουμε ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο προς την οικονομική ανάκαμψη και ευημερία του τόπου μας.

Η φετινή παγκόσμια μέρα τουρισμού η οποία  εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία η οποία καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1980, είναι αφιερωμένη στον Αειφόρο Τουρισμό.  Το κύριο σύνθημα το οποίο και θα αποτελέσει αντικείμενο συνεδρίων και εργασιών σε όλο τον κόσμο, είναι: «Αειφόρος Τουρισμός – εργαλείο ανάπτυξης».

Το μήνυμα της αειφορίας στον τουρισμό, το οποίο ενστερνιζόμαστε εμπερικλείει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση και μείωση της φτώχειας, την αποδοτικότητα πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης την μεταφορά πολιτισμικών αξιών, ποικιλομορφίας και  κληρονομιάς σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης, ειρήνης και ασφάλειας

Ο ΣΤΕΚ, ενόψει της Παγκόσμια Ημέρας Τουρισμού, σε μια προσπάθεια για ευαισθητοποίηση τόσο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων όσο και των πολιτών για τη συμβολή του βιώσιμου τουρισμού στην ανάπτυξη συνεργάστηκε με ΚΟΤ και Κυπριακά Ταχυδρομεία στη δημιουργία επετειακής σφραγίδας αφιερωμένης στον Τουρισμό της χώρας μας και με την οποία θα σφραγιστούν όλοι οι φάκελοι αλληλογραφίας εσωτερικού και εξωτερικού στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων, μας αφορά και μας ενώνει και για αυτό τον λόγο θα θέλαμε ειδικά σήμερα να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζομένους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της μεγάλης  οικογένειας του τουρισμού που συμβάλλουν καθημερινά με τις ιδέες, τις προσπάθειες και την συνέπεια τους στην διαρκή ανάπτυξη του τόπου μας.