Αίτημα τροποποίησης στη ΚΥΑ 6632/16.4.2021 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”

Προς τους Υπουργούς:
o Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
o Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
o Τουρισμού ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Κοινοποίηση:
Συλλόγους της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΥΚΛΟΣ»
Θέμα: Αίτημα τροποποίησης στη ΚΥΑ 6632/16.4.2021

Στην ΚΥΑ 6632/16.4.2021 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος B’ 1632/21.04.2021 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στη σελίδα 19361, στο υπ.αριθμό Β.4.5. στοιχείο Πρωτοκόλλου, αναφέρει ως Υποχρεωτικό να γίνεται: «Διενέργεια rapidtest στο σύνολο του προσωπικού του καταλύματος, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, από επαγγελματία υγείας ή τον ιατρό εργασίας οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19.»

ΖΗΤΟΥΜΕ: Για τις μικρές επιχειρήσεις δυναμικότητας μέχρι 50 δωμάτια, να ισχύσει εβδομαδιαίος έλεγχος με self test, όπως ισχύει στο λιανεμπόριο. Η υποχρέωση για rapidtest από επαγγελματία υγείας, σημαίνει αφενός σημαντική οικονομική επιβάρυνση και αφετέρου πιθανόν να μην είναι εφικτό να γίνεται σε μικρά νησιά όπου δεν υπάρχουν γιατροί.