Με νέα επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Κονιόρδου και με κοινοποίηση της στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Τουρισμού προσπαθήσαμε να κάνουμε για ακόμη μια φορά κατανοητό στην πολιτεία την απόλυτη ανάγκη που υπάρχει για την εξυγίανση του τομέα της διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τους διάφορους φορείς.

Συγκεκριμένα στην επιστολή προς την υπουργό αναφέρουμε το μείζον θέμα των μεγάλων απαιτήσεων των Φορέων διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων του κλάδου μας.

Ειδικότερα, η αυθαίρετη τιμολόγηση αυτών των εταιριών και η παράλογη απαίτησή τους να εισπράττονται τα ποσά αυτά από τους επιχειρηματίες σε ημερομηνίες που οι ίδιες ορίζουν έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα στα μέλη μας που νιώθουν εντελώς ανίσχυροι μπροστά στις παράλογες απαιτήσεις κάθε ανάλογης εταιρίας.

Επιπλέον, παρά το βασικό χαρακτηριστικό της εποχικότητας της λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου μας και παρά τον ευρύτερα εναλλακτικό χαρακτήρα που λαμβάνει η τουριστική δραστηριότητα στα καταλύματά μας, οι πολυάριθμες εταιρίες επιμένουν στην ίδια μεθοδολογία άλλοτε ένδικης και άλλοτε εξώδικης ρύθμισης για την καταβολή των οφειλών χωρίς να υπολογίζουν τους μήνες λειτουργίας των καταλυμάτων.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη σας όλα τα παραπάνω συν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ΑΕΠΙ θεωρούμε ότι έχει ωριμάσει πλέον ο καιρός για τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας Διαχειριστικής Αρχής για την προστασία τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων όσο και των συγγενικών δικαιωμάτων, η οποία θα δύναται να ορίζει έναν ενιαίο πίνακα αμοιβών προς τους υπόχρεους.

Αναμένουμε ότι η υπουργός και όλοι οι πολιτικοί φορείς θα κατανοήσουν συγκεκριμένο αίτημά μας, αποδεικνύοντας έτσι ότι στηρίζουν έμπρακτα τις τουριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής και όχι μόνο οικονομίας της χώρας μας.