ΞΕΕ – Γενναίο πλαίσιο οικονομικής στήριξης για τα ξενοδοχεία πόλης και ορεινών περιοχών

ot.gr*

Ένα γενναίο πλαίσιο οικονομικής στήριξης για τα ελληνικά ξενοδοχεία , των ορεινών και αστικών περιοχών, αναμένει ο κλάδος, με την ευκαιρία της παράτασης του ευρωπαϊκού Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει καταρτίσει σχέδιο παράτασης των κρατικών ενισχύσεων, λόγω της πανδημίας, με ισχύ μέχρι την 30η Ιουνίου του 2022 και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) ζητά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτό το πλαίσιο στηρίζοντας περαιτέρω τα ελληνικά ξενοδοχεία ειδικά αυτά που δραστηριοποιούνται σε ορεινές ή σε αστικές περιοχές.

Η σταδιακή επιστροφή του τουρισμού προς την κανονικότητα στη χώρα μας είναι πολλαπλών ταχυτήτων αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις των ξενοδοχειακών μονάδων, με τα ξενοδοχεία πόλης και αυτά των ημιορεινών και ορεινών περιοχών να εξακολουθούν να πλήττονται σκληρά από την πανδημία σε αντίθεση με τις μονάδες που λειτουργούν εποχικά. Σύμφωνα με παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς αυτή η ανομοιογένεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις πολιτικές στήριξης που θα ισχύουν από εδώ και πέρα και τις εξετάζει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος και ο πρόεδρος του Αλέξανδρος Βασιλικός ως μέλος και την Ευρωπαϊκής Ένωσης Ξενοδοχείων και Εστίασης (HOTREC), πληροφορήθηκαν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στα κράτη μέλη για διαβούλευση σχέδιο πρότασης για παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022 του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Μάλιστα, η πρόταση προσαρμόζει το πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου, επιτρέποντας μελλοντικές επενδύσεις και μέτρα στήριξης φερεγγυότητας για περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Πρόκειται, όπως τονίζει το ΞΕΕ, σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, για μεγάλη επιτυχία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, στην οποία έχει συμβάλει και ο ξενοδοχειακός κλάδος μέσω της HOTREC, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις στην Επιτροπή.

Η πρόταση της ΕΕ λαμβάνει υπόψη της ότι επανέρχεται σταδιακά η οικονομία με αναπτυξιακούς ρυθμούς και η προτεινόμενη περιορισμένη παράταση του Προσωρινού Πλαισίου θα διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα αποκοπούν ξαφνικά από την απαραίτητη υποστήριξη, αλλά θα υπάρξει συντονισμένη συνέχιση της πολιτικής ενισχύσεων που θα οδηγεί σε σταδιακή μείωση και όχι απότομη διακοπή της στήριξης.

Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο άρθρο: ot.gr