Τη ψήφιση του νομικού πλαισίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού χαιρετίζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι τουριστικοί σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ΑCTΑ χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως “ιστορική”. Η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού με δυνατότητα υιοθέτησης και προώθησης οριζόντιων πολιτικών αποτελεί μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία θα συμβάλει στην παραπέρα ανάπτυξη και θωράκιση ενός από τους πιο ζωτικούς τομείς της οικονομίας της χώρας μας.

Όπως αναφέρουν οι Σύνδεσμοι, ο τουρισμός είναι ένας τομέας ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και γι’ αυτό επιβάλλεται η αναπροσαρμογή των πολιτικών και η λήψη άμεσων μέτρων είτε για αξιοποίηση ευκαιριών είτε για αποφυγή και περιορισμό αρνητικών εξελίξεων. Οι οριζόντιες πολιτικές/εξουσίες που θα αναλάβει το Υφυπουργείο Τουρισμού, ευελπιστούμε ότι θα του δώσουν την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να αποφεύγονται οι όποιες χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατικής μηχανής.

ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTA εκφράζουν ευχαριστίες τόσο προς τους αρμόδιους Υπουργούς, καθώς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα που συνέβαλαν στην υλοποίηση της ιστορικής αυτής απόφασης η οποία αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων.