Η Ελλάδα, ως προς την εμπειρία επίσκεψης, διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι εργαζόμενοι, η πολιτιστική εμπειρία, η γαστρονομία και η εμπειρία στη θάλασσα έλαβαν τις υψηλότερες αξιολογήσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες επηρέασαν το τρίτο τρίμηνο αρνητικά τη διαδικτυακή φήμη της χώρας η οποία δείχνει ωστόσο σημεία ανάκαμψης. Ο πολιτισμός, τα καταλύματα με έμφαση στην ευεξία, οι χορτοφαγικές επιλογές, οι βιώσιμες πρωτοβουλίες και οι λιγότερο γνωστοί προορισμοί αποτελούν θεματικές που δημιουργούν θετική διαδικτυακή φήμη για την χώρα.

Το ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research (που πλέον αποτελεί τμήμα της εταιρείας MMGY) σχετικά με τη συλλογή big data για την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία) επιτρέποντας τη σύγκριση της συνολικής εικόνας της χώρας και της Αθήνας με τον ανταγωνισμό.
Περαιτέρω, η έκθεση είναι πλέον εμπλουτισμένη με στοιχεία και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που αποτυπώνουν την τουριστική εμπειρία ως προς την εστίαση και τα αξιοθέατα. Στα πλαίσια της ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί 220 χιλ. σχόλια για αξιοθέατα (attractions) και 138 χιλ. για εστιατόρια/bar στην Ελλάδα και 7,7 εκατ. και 12,9 εκατ. αντίστοιχα για ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Με βάση την ανάλυση στοιχείων από το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η συνολική φήμη της χώρας επηρεάστηκε από καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, αλλά σημαντικά συστατικά του τουριστικού προϊόντος, όπως η γαστρονομία και ο πολιτισμός διατηρούν μακροχρόνια και σταθερά θετική επίδραση στις διαδικτυακές συζητήσεις. Συγκεκριμένα:

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και οι επακόλουθες πυρκαγιές επηρέασαν τον δείκτη Net Sentiment Index-NSI της Ελλάδας και της Αθήνας ο οποίος σημείωσε πτώση κατά 24 μονάδες τον Ιούλιο του 2023.Τον Αύγουστο, ο δείκτης NSI στην Ελλάδα ανέκαμψε θεαματικά στις +18 μονάδες. Ωστόσο, η βαθμολογία παρουσίασε και πάλι μικρή μείωση τον Σεπτέμβριο, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Αναλογικά, καθώς το ποσοστό των συζητήσεων στο διαδίκτυο για τις πυρκαγιές στο σύνολο των συζητήσεων που σχετίζονται με ταξίδια στην Ελλάδα από 31% τον Ιούλιο, μειώθηκε σε 13% τον Αύγουστο και σε 7% τον Σεπτέμβριο, αναμένεται ανάκαμψη του NSI το Q4. Όσον αφορά τις διαδικτυακές συζητήσεις που σχετίζονται με τις πλημμύρες, αντιπροσώπευαν το 7% του συνόλου των συνομιλιών τον Σεπτέμβριο. Συνεπώς, καταγράφεται μείωση της φήμης στην κατηγορία περιβάλλον, η οποία οφείλεται κυρίως, στις ανησυχίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Συνολικά, η γενική εικόνα της Ελλάδας και της Αθήνας το 3ο τρίμηνο υστέρησε έναντι των ανταγωνιστικών χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία).

Εμβαθύνοντας σε συγκεκριμένα θέματα φήμης, είναι αξιοσημείωτο ότι ο πολιτισμός και η γαστρονομία διατηρούν μακροχρόνια και σταθερά θετική επίδραση στις διαδικτυακές συζητήσεις. Επίσης, θετική επίδραση στη φήμη της χώρας καταγράφηκε από αναφορές σε σχέση με τα αξιοθέατα και το εισαχθέν σύστημα ζωνών επισκεψιμότητας της Ακρόπολης, τα καταλύματα που δίνουν έμφαση στην ευεξία, και την αυξανόμενη προτίμηση των ταξιδιωτών ως προς τις προσφερόμενες χορτοφαγικές επιλογές.

Στα αρνητικά σημεία περιλαμβάνονται τα σχόλια για τη διαχείριση των ζώων, τα παράπονα κατά του Airbnb και των επιπτώσεών του στα ενοίκια των σπιτιών σε γειτονιές που υπάρχουν πολλά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση λιγότερο γνωστών προορισμών διατηρούν την ελκυστικότητά ως κατηγορία περιεχομένου στις διαδικτυακές συζητήσεις. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τριμήνου καταγράφηκαν θετικές αναφορές για διάφορους προορισμούς της Ελλάδας. Για παράδειγμα η Πελοπόννησος αναφέρθηκε ως ιδανική επιλογή για όσους ταξιδιώτες αναζητούν πιο ήσυχους και λιγότερο γνωστούς προορισμούς.

Με βάση τα στοιχεία σε τουριστικά sites (online travel agents, travel review sites κλπ.), η εμπειρία των τουριστών στη χώρα είναι ιδιαίτερα υψηλή και ανταγωνιστική, παρά την κάμψη που παρατηρείται τους μήνες αιχμής. Συγκεκριμένα:

Η τουριστική εμπειρία στην Ελλάδα διατηρεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική συνολική βαθμολογία (9,1) σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,6). Αυτό ισχύει για όλες τις ελληνικές Περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες έχει βαθμολογία άνω του 9,0, εκτός από τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου (8,8) και τις Κυκλάδες (8,9).
Οι αξιολογήσεις ως προς την πολιτιστική εμπειρία έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία, με βαθμολογία 9,3 και ακολουθούν η γαστρονομία (9,0) και η εμπειρία θάλασσα (8,8). Αυτό το μοτίβο ήταν παρόμοιο στους περισσότερους προορισμούς με επαρκή όγκο αξιολογήσεων προς ανάλυση.Ωστόσο, στην Κρήτη, η γαστρονομία έλαβε υψηλότερη βαθμολογία από τις πολιτιστικές εμπειρίες, ενώ στην Ήπειρο και την Πελοπόννησο, η εμπειρία στη θάλασσα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις αξιολογήσεις.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα εκτιμούν πολύ τους εργαζόμενους αποδίδοντας εξαιρετική βαθμολογία, περί το 9,4 σχεδόν σε όλους τους προορισμούς.

Αρκετά ικανοποιητική βαθμολογία καταγράφεται επίσης και στη σχέση «ποιότητας-τιμής» με βαθμολογία που σε όλες τις Περιφέρειες υπερβαίνει το 8,0 και συχνά αγγίζει ή υπερβαίνει και το 9,0.

Όσον αφορά τα βιώσιμα ταξίδια, η συνολική εικόνα της χώρας είναι θετική (8,3) με τις περισσότερες Περιφέρειες να έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 8 και μέγιστη βαθμολογία (9,1) στην Κεντρική Μακεδονία. Βαθμολογία μικρότερη του 8,0 σε αυτή τη διάσταση παρουσιάζουν οι Κυκλάδες (7,7) και η Θεσσαλία (6,9).
Παρόμοια τάση παρατηρείται για την υγιεινή (8,1 συνολικά), με βαθμολογίες 8,5 και άνω στην Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Βαθμολογία μικρότερη από 8,0 καταγράφεται στην Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη.

Εξετάζοντας τις αξιολογήσεις ανά αγορά, υπάρχει σταθερός αριθμός αξιολογήσεων στις έξι κύριες αγορές, με αξιοσημείωτο όγκο από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχουν σταθερά τις υψηλότερες συνολικές αξιολογήσεις, με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς επισκέπτες να ακολουθούν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αριθμός των κριτικών και οι κατατάξεις διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Ενδεικτικά, οι ταξιδιώτες από ΗΠΑ και Γαλλία δίνουν την υψηλότερη βαθμολογία στην Ήπειρο (9,8 και 9,6 αντίστοιχα), από το Ηνωμένο Βασίλειο (10) στην Στερεά Ελλάδα, και από την Ιταλία και την Ολλανδία (9,2 και οι δύο) στην Δυτική Ελλάδα, και οι ταξιδιώτες από τη Γερμανία στην Πελοπόννησο (9,5).