Το φαινόμενο της εποχικότητας αναγνωρίζεται ως το πιο εμφανές χαρακτηριστικό του τουριστικού κλάδου, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και το σημαντικότερο πρόβλημα που ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, κατά το έτος 2012, το 63,72% των αφίξεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Ιούνιου-Σεπτεμβρίου, ένα ποσοστό το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ διαφορετικών χωρών. Μάλιστα, διερευνώντας ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 49,44% για την Ιταλία, 48,8% για την Κύπρο, 48,38% για την Πορτογαλία και 46,91% για την Ισπανία. Προκύπτει δηλαδή ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα είναι πιο έντονη σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα, η μηνιαία κατανομή των αφίξεων σε καταλύματα για την Ελλάδα μεταβάλλεται διαχρονικά. Ειδικότερα, παρατηρείται μία τάση για αύξηση των αφίξεων τους καλοκαιρινούς, μάλιστα κατά τον Αύγουστο, τον μήνα αιχμής, το 2000 καταγράφεται 15,47% των αφίξεων, το 2008 το 16,46% και το 2012 το 19,28%.

Untitled-5-e1446558993651 εποχικότητα της τουριστικής κίνησης

 

Πίνακας – Μηνιαίες Αφίξεις μη Κατοίκων στην Ελλάδα
Μήνας 2013 2014
Ιανουάριος 365.603 404.293
Φεβρουάριος 295.653 325.954
Μάρτιος 362.100 456.656
Απρίλιος 557.498 727.964
Μάιος 1.467.136 1.651.704
Ιούνιος 2.372.850 2.697.469
Ιούλιος 3.263.920 4.222.873
Αύγουστος 3.885.718 4.856.356
Σεπτέμβριος 2.963.438 3.643.696
Οκτώβριος 1.547.627 1.840.600
Νοέμβριος 435.304 668.174
Δεκέμβριος 402.743 537.729
Σύνολο αφίξεων 17.919.590 22.033.468
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Συνόρων ΤτΕ, Έρευνα ΞΕΕ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

Το 2014 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εισπράξεων της χώρας από τον εισερχόμενο τουρισμό και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των αφίξεων. Αυτή η μεγάλη αύξηση των αφίξεων οδήγησε στην περαιτέρω όξυνση, έστω οριακή, της εποχικότητας. Συνεπώς, αυτό που αναδεικνύουν τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι ότι η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού αποτελεί δομικό του πρόβλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αντιθέτως, απαιτούνται δομικές αλλαγές και κατάλληλες δράσεις.

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.