Επιστολή ΠΟΞ προς κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών και κα. Θεοπίστη Πέρκα, ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Υπουργείου Οικονομικών με κοινοποίηση στην κα. Έλενα Κουντουρά,  Υπουργό Τουρισμού σχετικά με τη χρήση αιγιαλού από τα ξενοδοχεία.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τουριστικού μας προϊόντος και ίσως το σημαντικότερό συγκριτικό πλεονέκτημα μας έναντι άλλων ανταγωνιστριών χωρών, είναι η ακτογραμμή της χώρας μας. Η ορθολογική αξιοποίηση του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και επομένως στην αύξηση των εσόδων, τόσο των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών, όσο και του κράτους και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας πάντα ως βασική αρχή πως η όποια νομοθετική πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να συνεκτιμά την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και το δικαίωμα των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, σας καταθέτουμε τις εξής προτάσεις:

  • Παροχή στην ξενοδοχειακή επιχείρηση της δυνατότητας εξαγοράς ή άλλως μακροχρόνιας μίσθωσης του τμήματος του παλαιού αιγιαλού που μεσολαβεί ανάμεσα στις εγκαταστάσεις της και στον έμπροσθεν αυτών χώρο του αιγιαλού.
  • Πρόβλεψη της δυνατότητας, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, πολεοδομικής τακτοποίησης των εντός του αιγιαλού υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων.
  • Ως προς το ζήτημα της απλής χρήσης του αιγιαλού:
    α. Επέκταση της ρύθμισης που επιτρέπει την απευθείας εκμίσθωση των ακινήτων που μεσολαβούν ανάμεσα στον αιγιαλό και την ξενοδοχειακή επιχείρηση και στα ακίνητα που ανήκουν στη διαχείριση άλλων Υπουργείων και πρόβλεψη συγκεκριμένων προθεσμιών εντός των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης και
    β. Ρύθμιση της περίπτωσης που ανάμεσα στον αιγιαλό και το ξενοδοχείο μεσολαβεί πλατεία –κοινόχρηστος χώρος.

Παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί μια κοινή συνάντηση προκειμένου να μπορέσουμε να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας.