Με ανοιχτή επιστολή προς τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης  δηλώνει πως λύνει την πολυετή ανοχή και σιωπή της, προτρέποντας τους να ελέγξουν τη χρηματοδότηση προς τον Οργανισμό.

Δείτε την επιστολή:

Αξιότιμοι Κύριε Περιφερειάρχα και Κύριε Δήμαρχε,

Η προσωπική προσφορά σας στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής είναι
γνωστή και σημαντική. Στις πρόσφατες συναντήσεις μας δείξατε τη βούληση σας για ποιοτικό άλμα
στην προβολή του προορισμού με στελέχωση του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ
Νομού Θεσσαλονίκης με τεχνοκράτες και επαγγελματίες και μας ζητήσατε την τεχνογνωσία μας και την
επιστασία του εγχειρήματος.

Κύριε Τζιτζικώστα, όταν η εισήγηση σας στη σύσκεψη της 27ης Ιουλίου 2017 έγινε ομόφωνα δεκτή,
πιστέψαμε ότι κάτι αλλάζει στη νοοτροπία του παρελθόντος των περισσοτέρων αιρετών και
διορισμένων στον ΟΤΠΜΘ που χωρίς την τεχνογνωσία στον τουρισμό – ως μαθητευόμενοι μάγοι –
είχαν ως κριτήρια επιλογής των δράσεων τους την πολιτική προβολή, τις προσωπικές εξυπηρετήσεις,
τα ταξίδια και τις δημόσιες σχέσεις και που ήταν ο λόγος που μας είχε υποχρεώσει να μην
συμμετέχουμε οικονομικά, αλλά αντίθετα να διοχετεύουμε πολλαπλάσιους πόρους της ΕΞΘ σε
επαγγελματικές δράσεις για την προβολή του προορισμού. Δυστυχώς διαψευστήκαμε…

Κύριε Τζιτζικώστα και Κύριε Μπουτάρη, σεβόμενοι τα 103 χρόνια ιστορίας της Ένωσής μας και το
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού της, λύνουμε σήμερα την πολυετή ανοχή και σιωπή μας για τα
παραπάνω και σας προτρέπουμε να ελέγχετε την ετήσια χρηματοδότηση σας στον ΟΤΠΜΘ ή σε
όποιον άλλο νέο Οργανισμό με άλλη δομή, καθώς και να μετατρέψετε τη βούλησή σας σε πράξη,
δίνοντας ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη για αύξηση του ΑΕΠ της περιοχής μας και δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Με ή χωρίς την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης στο εταιρικό σχήμα δεν έχει
καμία σημασία.

Μαζί με την παρούσα ανοιχτή επιστολή, δίνουμε στη δημοσιότητα την με ΑΠ 2124/07.08.2017
επιστολή της ΕΞΘ και την με ΑΠ 2021/18.08.2017 επιστολή του ΟΤΠΜΘ που μας απεστάλη την
30/08/2017, ώστε ο κόσμος να κρίνει ποιος σεβάστηκε και υιοθέτησε την εισήγηση σας κύριε
Τζιτζικωστα και ποιος ξαφνικά έθεσε νέους όρους σε μία συμφωνία που ήταν ομόφωνη, με σκοπό να
την υπονομεύσει για να διατηρήσει τα κεκτημένα…

Αξιότιμοι Κύριοι παρακαλώντας για τις άμεσες ενέργειές σας επί του του σοβαρότατου αυτού θέματος,
διατελούμε

Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΞΘ