Με την πανηγυρική εκλογή του Προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρου Βασιλικού ως Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕxCom) της HOTREC έως τα τέλη του 2020, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού στην Κρακοβία στις 18 Οκτωβρίου.

Η παμψηφεί εκλογή του κ. Βασιλικού διασφαλίζει την παρουσία των Ελλήνων Ξενοδόχων στην “καρδιά” του κορυφαίου θεσμικού εκπροσώπου της ευρωπαϊκής ξενοδοχίας, της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HOTREC), η οποία εκπροσωπεί 1,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Στόχος της Συνομοσπονδίας υπό τη νέα διοίκησή της,  με Πρόεδρο τον Δανό Jens Zimmer Christensen, είναι να συντελέσει θετικά στην ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού,  να υποστηρίξει την καινοτομία και να ενθαρρύνει την αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο.

Αναφερόμενος στην εκλογή του, ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε Αλέξανδρος Βασιλικός σημείωσε : « Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της Ελλάδος για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας είναι προτεραιότητα που θα υπηρετήσουμε με τη συμμετοχή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου στην Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας. Η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και ενεργή συμμετοχή της χώρας στη διαμόρφωση των εξελίξεων της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς,  είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα».