Διαβάστε την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων προς τον πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ, που αφορά στο αν στην ειδική εισφορά 2% επί του διαδικτύου περιλαμβάνονται και οι προμήθειες που καταβάλλουν τα καταλύματα στους OTAs :

Ζητούμε διευκρινίσεις για την εγκύκλιο 11/2018, καθώς σχεδόν όλα τα μέλη μας συνεργάζονται με Online Travel Agencies (OTAs) (πχ. Booking.com, Airbnb, Expedia κλπ).

Πρέπει να διευκρινιστεί αν στην έννοια «υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος» περιλαμβάνονται και οι προμήθειες που καταβάλλουν τα καταλύματα (επιχειρήσεις ή ιδιώτες) στους OTAs.

Οι αμοιβές αυτές δεν είναι «δαπάνες προβολής ή διαφήμισης» αλλά προμήθεια, βάσει συμφωνητικού που έχει υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους (καταλυματία – ΟΤΑ).

Επιπλέον υπάρχουν OTAs που δεν εκδίδουν τιμολόγιο προμήθειας, αλλά καταβάλουν την αμοιβή στο κατάλυμα και λαμβάνουν το σχετικό τιμολόγιο.

Θεωρούμε ότι τέτοιες συνεργασίες δεν εμπίπτουν στην ειδική εισφορά.