Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψη τους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την θερινή τουριστική περίοδο, το SETE Intelligence επανέλαβε, από τις 12.04.2016 έως τις 14.04.2016, τη διαδικτυακή έρευνα αντίληψης για την εικόνα της Ελλάδας στις αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας και ΗΠΑ. Την υλοποίηση της έρευνας ανέλαβε η ανεξάρτητη βρετανική εταιρεία Censuswide, σε συνολικό δείγμα 3.046 ερωτηθέντων οι οποίοι έχουν επισκεφτεί ή σκέπτονται να επισκεφτούν τη χώρα μας.

Προσφυγικό / Μεταναστευτικό

  1. Γερμανική αγορά

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την αντίληψη της Γερμανικής αγοράς, όσον αφορά στα ταξίδια, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες

1η έρευνα (21-25.01.2016) 46%
2η έρευνα (12-14.04.2016) 52%

SETE Intelligence - Germany

  1. Βρετανική Αγορά

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την αντίληψη της Βρετανικής αγοράς, όσον αφορά στα ταξίδια, κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες

1η έρευνα (21-25.01.2016) 39%
2η έρευνα (12-14.04.2016) 55%

SETE Intelligence - Great Britain

  1. Αγορά Η.Π.Α.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την αντίληψη της αγοράς των Η.Π.Α., όσον αφορά στα ταξίδια, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες

1η έρευνα (21-25.01.2016) 28%
2η έρευνα (12-14.04.2016) 31%
 

SETE Intelligence - USA

Συμπέρασμα:

Σύμφωνα με την μελέτη που υλοποίησε η Censuswide για το SETE Intelligence, όσον αφορά στο κατά πόσο το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα έχει επηρεάσει την αντίληψη των ερωτηθέντων σχετικά με τα ταξίδια σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία και Τουρκία, καταγράφεται μια σαφής επιδείνωση της αντίληψης για την Ελλάδα.

Με την τουριστική περίοδο να έχει ήδη ξεκινήσει, είναι επιτακτικό η Πολιτεία να αντιμετωπίσει άμεσα, ολιστικά και αποτελεσματικά τις προκλήσεις του προσφυγικού ζητήματος, ώστε να διασφαλιστεί με κάθε μέσο ότι δεν αλλοιώνεται η καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, δεν θα πληγεί περαιτέρω η οικονομία και η απασχόληση και δεν επηρεάζεται η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και η ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, με όποιες επιπρόσθετες επιπτώσεις μπορεί να επέλθουν στην εικόνα, στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα του Κράτους.