Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την ένταξη καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2022, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) κ. Γρηγόρης Τάσιος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Τα ξενοδοχεία μας λειτουργούν βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας, πρέπει να λάβουν συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις και να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, για τις οποίες ελέγχονται και μάλιστα αυστηρά. Πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν προβλεφθεί από την Πολιτεία προκειμένου να διασφαλίζεται το επίπεδο των παρεχόμενων στους πελάτες μας υπηρεσιών, βάσει της κατηγορίας του κάθε καταλύματος.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οι παραπάνω αδειοδοτήσεις δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, μιας και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί οποιοδήποτε ακίνητο, αρκεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το εκμεταλλεύεται να διαθέτει συσκευή POS.

Με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» πριμοδοτούνται με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου οι διακοπές των Ελλήνων πολιτών σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα, για τα οποία δεν υπάρχουν ούτε καν προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας και τα οποία η Ελληνική Πολιτεία μέχρι σήμερα δήλωνε αδυναμία να ελέγξει. Πριμοδοτείται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των νόμιμα αδειοδοτημένων επιχειρήσεών μας;

Αν η Ελληνική Πολιτεία επιθυμεί να εντάξει τη βραχυχρόνια μίσθωση στο τουριστικό προϊόν της χώρας, θα πρέπει προηγουμένως, αφού την ορίσει με τρόπο επαρκή και ξεκάθαρο, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο να λειτουργούν υπό τον μανδύα της βραχυχρόνιας μίσθωσης παράνομα καταλύματα, να προβλέψει και για αυτήν ένα νομοθετικό πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες που να διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, υγιεινής και ασφάλειας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις (όπως ΦΠΑ, φόρο διαμονής, ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, τέλος διαμονής παρεπιδημούντων κλπ.), ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τις νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις”.