Διαύλους επικοινωνίας εγκαινιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με τους οργανωμένους φορείς ιδιωτών και μισθωτών ακινήτων, προκειμένου να μπει τάξη στο άναρχο τοπίο της οικονομίας διαμοιρασμού και της βραχυχρόνιας μίσθωσης και να αποφευχθούν στο μέλλον οι δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της επιμονής – «όπλα» με τα οποία η Ομοσπονδία αντιμετωπίζει διαχρονικά και σταθερά τα θέματα αυτά – ήταν η σημερινή ανοιχτή πρόσκληση προς την ΠΟΞ, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαχειριστών Ακινήτων (Πρόεδρος κ. Ανδρέας Χίου, Ταμίας κ. Γιώργος Ιντζιάδης), ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα, να αναδειχθούν οι βέλτιστες λύσεις και να τροποποιηθεί το υπάρχον νομικό και φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές που ισχύουν για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

«Ενώ η Πολιτεία κλείνει τα μάτια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οργανωμένοι φορείς δείχνουν το δρόμο της συνεννόησης και της λογικής, με την ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο και συνεργασία που απηύθυνε προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων», τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος.