Η Ομοσπονδία FedHATTA χαιρετίζει με αισιοδοξία τα νέα μέτρα που καθόρισε σε νέα της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο θα ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος στον τουρισμό.  Ο τίτλος της ανακοίνωσης χαρακτηριστικά είναι: «Ένας κοινός δρόμος για ένα ασφαλές και διαρκές άνοιγμα», και είναι σημαντικό το γεγονός ότι με μια σειρά μέτρων, ορίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ενιαία τουριστική αγορά, στην οποία θα πρέπει να ληφθεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, το οποίο θα αποδεικνύει ότι ένας ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19, είτε έχει λάβει αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ ελέγχου, είτε έχει αναρρώσει από τον ιό. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε. Το μέτρο αυτό καλείται να ισχύσει σε όλα τα κράτη-μέλη, και γίνεται σαφές ότι βασική προϋπόθεση για το ταξίδι δεν είναι πλέον ο εμβολιασμός, αλλά ο έλεγχος και η ασφάλεια.

Πρόκειται για ένα μέτρο, το οποίο θα ισχύσει έως ότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύξει το τέλος της πανδημίας, και θα τελεί σε πλήρη συμφωνία με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα επιτρέψει την δυνατότητα επέκτασης, σε συμβατά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), σύντομα θα συστήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα απευθύνεται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με σκοπό να τα βοηθήσει να υιοθετήσουν τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής  που συστήνονται για την περίπτωσή τους, καθώς και τα μέτρα που εκείνα αποφασίζουν να αρθούν για τους ταξιδιώτες.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λύσανδρος Τσιλίδης δήλωσε: «Το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι να δημιουργηθεί κλίμα ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη, ως μια Ενιαία Τουριστική Αγορά. Είμαστε αισιόδοξοι, γιατί συστηματοποιείται μια τακτική που επιτρέπει τη σαφήνεια  σχετικά με την ανάκαμψη του τουρισμού.

Πέραν του μέτρου του ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα ουσιαστικό βήμα για τα ταξίδια στην ενιαία αγορά, εκτιμούμε ότι η διάθεση των ατομικών τεστ για τον Covid-19, τα οποία σύντομα θα απευθύνονται στους ταξιδιώτες, θα είναι ένα ακόμη βήμα για την εδραίωση της ασφάλειας και της πρόληψης διασποράς του ιού.

Είμαστε σε αναμονή για την έναρξη της λειτουργίας αυτών των μέτρων, για έναν ακόμη λόγο: Εφ’ όσον η σειρά μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτύχει τη δημιουργία ασφαλών ταξιδιωτικών συνθηκών στην Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς, είμαστε ακόμη περισσότερο αισιόδοξοι για τη διεύρυνση των μέτρων και στις υπόλοιπες τουριστικές αγορές».