του Δημήτρη Κατσαγάνη, capital.gr*

Δέσμη 6  νέων μέτρων στήριξης ειδικά για τους εργαζομένους και εργοδότες στον τουρισμό, τον πολιτισμό αλλά και όσους απολύθηκαν σε περιοχές που επλήγησαν από τον “Ιανό” προβλέπει τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης . Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

* Αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους στον τουρισμό και  οδηγούς τουριστικών λεωφορείων  για τον Οκτώβριο

* Καταβολή αποδοχών και επιδόματος αδείας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

* Κάλυψη του 80% μισθών και εισφορών σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας με πάνω από 50 άτομα προσωπικό

* Τετράμηνη καταβολή εργοδοτικών εισφορών σε τουριστικές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας με “ρήτρα” τζίρου

* Επιδότηση επιχειρήσεων στον πολιτισμό για διατήρηση θέσεων απασχόλησης

* Τριμηνιαία αποζημίωση  στους απολυμένους λόγω “Ιανού”

Αναλυτικά, τα 6 μέτρα έχουν ως εξής:

1. Αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους στον τουρισμό και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων  για τον Οκτώβριο

Μπορεί  να παραταθεί, έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 (έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2020), η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, στους εργαζόμενους και εργαζόμενους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν μετά την επαναπρόσληψή τους, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 λόγω απασχόλησής τους το 2019, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, αντίστοιχα.

2. Καταβολή αποδοχών και επιδόματος αδείας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Καταβάλλονται για το έτος 2020 στους εργαζόμενους ξενοδοχειακού κλάδου δωδεκάμηνης λειτουργίας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί εντός του έτους 2020, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, προσδιορίζεται η καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό στους εργοδότες, του ποσού που χορηγείται ως αποζημίωση αποδοχών αδείας, για κάθε εργαζόμενο, κατά περίπτωση, του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει, ως άνω, ανασταλεί. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας διέπεται από ειδικό καθεστώς κατά τα ειδικώς οριζόμενα (ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου, μη συμψηφιζόμενο με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση κ.λπ.).

3.  Κάλυψη του 80% μισθών και εισφορών σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας με πάνω από 50 άτομα προσωπικό

Θεσπίζεται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις – εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από 50 εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

Η παραπάνω  οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός διετίας από την έγκριση του επενδυτικού έργου.

Το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 15% της εγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης του έργου.

Δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης:

– η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί είναι άκυρη,

– η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων,

– η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και η υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα “Συν-Εργασία”.

Ορίζεται η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” και προβλέπεται η συγκρότηση, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επιτροπής για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

4.   Τετράμηνη καταβολή εργοδοτικών εισφορών σε τουριστικές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας με “ρήτρα” τζίρου

Τίθενται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, καταβάλλονται, από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

5.Επιδότηση επιχειρήσεων στον πολιτισμό για διατήρηση θέσεων απασχόλησης

Καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό τον όρο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στις επιχειρήσεις:

– θεάτρου, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων σταθερό ποσό 10  ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων ανά μήνα κατά ποσοστό είτε 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, εφόσον τελούν εν λειτουργία, είτε 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον παραμένουν κλειστές.

– κινηματογράφου σταθερό ποσό 4 ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά προβολή για τρεις μήνες και για σαράντα 40 παραστάσεις ανά μήνα κατά ποσοστό είτε 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον τελούν εν λειτουργία, είτε 10% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, εφόσον παραμένουν κλειστές.

6.       Τριμηνιαία αποζημίωση  στους απολυμένους λόγω “Ιανού”

Καταβάλλεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020, από επιχείρηση – εργοδότη, που δραστηριοποιείται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα “Ιανός” και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534,00 € ανά μήνα και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επ’ αυτού του ποσού, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών  μηνών.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των δικαιούχων καλύπτεται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παραπάνω  αποζημίωση ειδικού σκοπού διέπεται από ειδικό καθεστώς κατά τα ειδικώς οριζόμενα (ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου, μη συμψηφιζόμενη με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση κ.λπ.)”.