Την Παρασκευή 18η Οκτωβρίου 2019, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως διευκολυνθούν τα Ξενοδοχεία-Μέλη που είχαν συνεργασία με τον Thomas Cook Αγγλίας & Γερμανίας ανεξαρτήτου ποσού, με σημαντική έκπτωση στην ετήσια υποχρεωτική εισφορά τους για το τρέχον έτος 2019.

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, και ειδικότερα η ενότητα της “Ασφάλισης Πιστώσεων”.

Τέλος, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών, αποφασίσθηκε όπως προγραμματισθεί για την 27η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.