Αθήνα 22 & 23 Ιουνίου 2016 / Πάτρα 28 & 29 Ιουνίου 2016

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Η διάδοση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια άλλαξε ριζικά τη λειτουργία του επιχειρείν στην Ελλάδα. Τελευταίες έρευνες, ωστόσο, έδειξαν ότι το 30% των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων δε χρησιμοποιεί κανένα ηλεκτρονικό / ψηφιακό εργαλείο (δηλαδή ούτε πληροφοριακά συστήματα για τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της και της παραγωγικής της διαδικασίας, ούτε εργαλεία διαδικτύου για την αναβάθμιση της επικοινωνίας της με προμηθευτές και κυρίως με τους πελάτες π.χ ecommerce).

Τα ηλεκτρονικά / ψηφιακά εργαλεία και συγκεκριμένα τα λογισμικά και οι εφαρμογές που επιτρέπουν τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση πληροφοριών, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στην επιχείρηση, εκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της μικρής ελληνικής επιχείρησης για ανάπτυξη, βιωσιμότητα και απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, στις τοπικές κυρίως αγορές, σχεδίασε και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ηλεκτρονικά eργαλεία, για μικρές επιχειρήσεις»

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει με κατανοητό και πρακτικό τρόπο την απαραίτητη γνώση για τα ψηφιακά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μικρή επιχείρηση. Μέσα σε 12 ώρες, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα δωρεάν εργαλεία του διαδικτύου για την εσωτερική επικοινωνία και οργάνωση (emails, calendar), για τη χρήση και ασφάλεια δεδομένων (icloud, Google drive) και για τα εργαλεία εκπαίδευσης, πρόσληψης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης / social media (Facebook, Instagram, Linkedin) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα και τις πωλήσεις μιας επιχείρησης.

Οφέλη:

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

 • Αναζητούν στο διαδίκτυο χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία, για την επιχείρησή τους
 • Οργανώσουν σωστά τη βάση δεδομένων της επιχείρησής τους, μειώνοντας έτσι εργατοώρες και κόστη
 • Βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Δημιουργήσουν επαγγελματική σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καινα εφαρμόσουν online στρατηγική ανάλογα με το είδος, το ύφος και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Βελτιστοποιήσουν τις τεχνικές διαφήμισής τους στο facebook
 • Δικτυωθούν μέσα από την κλειστή ομάδα του facebook που θα δημιουργηθεί μετά το πέρας του σεμιναρίου, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και πρακτικέςΣε ποιους απευθύνεται:
 • Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (εμπορικός κλάδος, τομέας εστίασης & αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.ά.)
 • Υπεύθυνοι / Managers μικρών επιχειρήσεων
 • Σε όσους ασχολούνται με το marketing και την επικοινωνία μικρών επιχειρήσεων, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων τους.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

 • Εσωτερική οργάνωση και επικοινωνία στην επιχείρηση
 • Χρήση και ασφάλεια δεδομένων
 • Εργαλεία για την ανάπτυξη της εταιρείας στο διαδίκτυο
 • Εργαλεία εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης και εφαρμογή τους στην πράξη
 • Instagram
 • Linkedin
 • Facebook – Fan Page & Διαφήμιση
 • Workshop – Πρακτική Άσκηση

Δείτε Περισσότερα: www.excelixi.org