Το εξ αποστάσεως Πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλους, ειδικότερα σε καιρούς πανδημίας.

Συγκεκριμένα το Diploma in Tourism προσφέρει αναγνώριση από θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, HORECA κ.λπ., πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής από κορυφαίους Πανεπιστημιακούς και έμπειρα στελέχη του χώρου, καθώς και εφόδια για μία πετυχημένη καριέρα.

Η εκπαιδευτική εμπειρία του Diploma in Tourism ολοκληρώνεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση 3 πιστοποιητικών (certificates). Τα πιστοποιητικά (certificates) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα είναι τα εξής:

• Certificate in Tourism Marketing

• Certificate in Tourism Management

• Certificate in Tourism Finance and Accounting

• Certificate in Travel Agency Management

• Certificate in Tourism Business Operations

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία εκπαιδευτική πλατφόρμα με τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για τις ανάγκες του τομέα των υπηρεσιών στη χώρα μας. Είναι πεποίθηση ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος εδράζεται και μπορεί περαιτέρω να αναπτυχθεί στον τριτογενή τομέα.

Έναρξη Μαθημάτων: 26 Οκτωβρίου 2020