Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα

conference

Authenticity – Technology – The Human Factor

Τα boutique hotels αποτελούν το πιο δυναμικό κομμάτι ανάπτυξης του ξενοδοχειακού κλάδου. Ξενοδοχεία μικρού και μεγάλου μεγέθους υιοθετούν την boutique προσέγγιση ώστε να δημιουργήσουν μια διαφοροποιημένη εμπειρία για τους φιλοξενούμενούς τους. Το συνέδριο παρουσιάζει διεθνείς τάσεις και ελληνικά best practices σε επίπεδο design, υπηρεσιών, τεχνολογίας, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδική ενότητα: Best of Greek Boutique 2016

Εκτός από τις εισηγήσεις των international keynote speakers, το Boutique Hospitality Conference θα παρουσιάσει επιλεγμένα case studies βέλτιστων πρακτικών που έχει να επιδείξει η ελληνική ξενοδοχία σε κάθε έναν από τους παρακάτω κρίσιμους τομείς: design, services, technology, people, gastronomy.

  • Best of Boutique Design: Ποιες οι βασικές τάσεις σε επίπεδο αισθητικής και πώς χτίζεται η μοναδικότητα του χαρακτήρα ενός ξενοδοχείου;
  • Best of Boutique Services: Με ποιες εμπειρίες διαφοροποιείται ένα ξενοδοχείο από τον ανταγωνισμό, αυξάνοντας ταυτόχρονα την κερδοφορία του;
  • Best of Boutique Technology: Ποιες οι λύσεις που αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον του απαιτητικού, tech-savvy πελάτη και πώς ολοκληρώνουν την ταυτότητα του ξενοδοχείου;
  • Best of Boutique Personnel: Πώς διασφαλίζεται η ενορχήστρωση του προσωπικού ώστε να διατηρείται με συνέπεια το επιθυμητό ύφος εξυπηρέτησης;
  • Best of Boutique Gastronomy: Πώς θα επιλέξουμε τα προϊόντα που δίνουν αυθεντική εμπειρία του τόπου, με θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του ξενοδοχείου;