Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα 5 διμερή Επιμελητήρια (Αμερικανικό, Βρετανικό, Γαλλικό, Γερμανικό & Ιταλικό Θεσ/νίκης) διοργανώνουν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 το 2 ο Συνέδριο Τουρισμού στο Συνεδριακό Κέντρο ‘Ι. Βελλίδης’ της  Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από την άκρως επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση τα 5 Επιμελητήρια θέτουν τις βάσεις θεσμοθέτησης αυτού του Συνεδρίου, το οποίο όπως και πέρυσι αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200 συμμετέχοντες.

Η φετινή εκδήλωση φέρει τον τίτλο ‘Τουρισμός Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας’ και αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Οι ενότητες του Συνεδρίου είναι:

Ι. Τουρισμός Ποιότητας: αναβαθμίζοντας το σύνολο της τουριστικής εμπειρίας

ΙΙ. Πέρα από «ήλιο-θάλασσα»: τουρισμός υγείας & ευεξίας

ΙΙΙ. Τεχνολογία και Τουρισμός: μια άρρηκτη σχέση

IV. Προκλήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ