Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα APP TOUR YOU διοργανώνει  σεμινάρια e-Learning για διευθυντές και προσωπικό από μικρές και μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρει βασικές γνώσεις και μερικές σημαντικές δεξιότητες που χρειάζονται στην εξυπηρέτηση πελατών με ειδικές ανάγκες καθώς και γνώσεις μετάδοσης της κατάλληλης πληροφόρησης στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των εγκαταστάσεών τους.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συμμετοχή στο Massive Open Online Course (MOOC) είναι δωρεάν και ανοικτή για όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον Προσβάσιμο Τουρισμό.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες μπορούν, εάν το επιθυμούν, να περάσουν από γραπτή δοκιμασία και να λάβουν προσωπική βεβαίωση συμμετοχής. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν την επιχείρησή τους δωρεάν στο Pantou.org, το Μητρώο του Ευρωπαϊκού Προσβάσιμου Τουρισμού.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ!