Η GREEN EVOLUTION AE, αντιπρόσωπος εκπαίδευσης Αειφόρου Τουρισμού του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε την έναρξη μίας νέας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Μάρκετινκ του Αειφόρου Τουρισμού.

Το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της σειράς αυτής θα είναι μονοήμερο και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 24η Απριλίου 2017, σε συνεργασία με την TRAVINDY και την AXSIOS. To Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για τους επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στο μάρκετινκ της αειφορίας, στοχεύοντας στην εφαρμογή καλών πρακτικών που σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό στις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Η διεξαγωγή του θα αποτελέσει μία μεγάλη ευκαιρία για τους ξενοδόχους και τους διευθυντές επικοινωνίας για να μοιραστούν εμπειρίες και παραδείγματα μάρκετινγκ, και να προετοιμάσουν σχέδια δράσης για την πραγματοποίηση αναγκαίων και δημιουργικών αλλαγές στους οργανισμούς τους.

‘Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήδη στοχεύουν ήδη στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτές οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις τους προσπαθούν να προωθήσουν την αειφορία στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, αλλά συχνά αποτυγχάνουν να επιτύχουν τα αποτελέσματα που αναμένονται. Ήρθε η ώρα να παρουσιαστούν μεθοδολογίες και εργαλεία για το πώς να επικοινωνούν το μήνυμα της αειφορίας με έναν τρόπο που να έχει νόημα για τους πελάτες – το κλειδί είναι το πώς’, δηλώνει ο Δρ Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Green Evolution.

‘Θα εργαστούμε από κοινού με τις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε πώς θα επικοινωνηθεί το μήνυμα που θα κάνει την διαφορά, εστιάζοντας στο πώς θα κάνει την εμπειρία του πελάτη πληρέστερη’, δηλώνει ο εισηγητής του Σεμιναρίου και διεθνώς γνωστός για την εμπειρία του, καθηγητής κ. Xavier Font. ‘Θα παρουσιαστούν ρεαλιστικές ιδέες που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, και που θα βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της’, κατέληξε.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα περιλαμβάνει μεθοδολογίες μάρκετινγκ και καλές πρακτικές για το πώς θα εξοικονομήσετε χρήματα, προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, αύξηση των δαπανών των πελατών, καθώς και για την αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και τη μείωση της εποχικότητας.

Η συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εξασφαλίζει την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών διεθνώς αναγνωρισμένων για τον αειφόρο τουρισμό και κατοχυρώνει ουσιαστικά οφέλη για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική, ενώ οι εγγραφές συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://goo.gl/JcdqeA.