Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Χρόνου & Στρες» διοργανώνει το SETE Training σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου (ΣΔΞΡ) στις 19 Μαρτίου 2016 στο ξενοδοχείο του νησιού, Semiramis City Hotel.

fa57860ede0f4397801fcef01ab2a75fΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

Για team leaders, supervisors & managers, που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητες τους στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου τόσο στους ίδιους όσο και στις ομάδες τους.  Επίσης αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς υψηλής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και καλούνται να προσαρμοστούν, να διαχειριστούν και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό αποφεύγοντας έτσι το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, το εργασιακό στρες ή και τη μετάδοση του σε συναδέλφους και υφιστάμενους.

ΣΚΟΠΟΣ:

H πρόκληση της εποχής

Ένας από τους σημαντικότερους στρεσογόνους παράγοντες της εποχής μας είναι η εργασία!  Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες 1 στους 3 ευρωπαίους υποφέρουν από εργασιακό στρες με αποτελέσματα αρνητικής επίδρασης στην ψυχοσωματική τους υγεία, την εργασιακή τους απόδοση και τη διαχείριση του χρόνου τους.

Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου αυτού είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που επηρεάζουν το ηθικό, την αποτελεσματικότητα αλλά και τη λειτουργική σκέψη του εργαζομένου. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το στρες, θα εκπαιδευτούν στην αναγνώριση του, στα αίτια και στις επιπτώσεις του καθώς και στην εκτίμηση της επικινδυνότητάς του. Τα οφέλη θα είναι σημαντικά τόσο στον τομέα της εργασίας τους όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος  θα βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητάς τους στο χώρο εργασίας μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και θα αποτελέσουν πυρήνα θετικής αλλαγής στο επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον με άμεσα και μόνιμα αποτελέσματα στην εργασιακή και κοινωνική τους συμπεριφορά.

Η λύση

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι,  Διαχείριση Στρες – Διαχείριση Χρόνου, βοηθά τους συμμετέχοντες στο να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις, πιέσεις και απειλές και να αποκτήσουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος, του χρόνου και του εαυτού τους.

Όλες οι τεχνικές διαχείρισης του στρες και χρόνου είναι αποτελεσματικές, επειδή συντελούν σημαντικά στην αυξημένη συνειδητοποίηση (στο εδώ και τώρα) και στην ενδυνάμωση του ατόμου μέσα από την αναγνώριση και ανάλυση των προβλημάτων και παραγόντων που σχετίζονται με το στρες αλλά και στη χρήση αποτελεσματικών τεχνικών αποδοτικής διαχείρισης χρόνου και παραγωγικότητας τόσο των ίδιων όσο και των ομάδων τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο άμεσα εξαρτώμενες ενότητες οι οποίες διδάσκονται σε βιωματικό περιβάλλον μέσα από δια δραστικές ασκήσεις και χρήση γεγονότων και περιπτώσεων από την εργασία των συμμετεχόντων και συντελούν στη διαμόρφωση «δεξιοτήτων διαχείρισης στρες και χρόνου» στον κάθε συμμετέχοντα αποτελώντας έτσι ένα μόνιμο εφόδιο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Γνωρίζοντας το Στρες

• Τι είναι στρες
• Τι είναι άγχος και ποιες είναι οι διάφορες μορφές του
• Οι αντιδράσεις στο στρες – άσκηση διερεύνησης αντιδράσεων στο στρες
• Πως επηρεάζει το στρες την ανθρώπινη απόδοση και σκέψη
• Ομαδική άσκηση «Επιπτώσεις του στρες στην ισορροπία ζωής κι εργασίας»
• Ο εσωτερικός διάλογος / Εντοπισμός δυσλειτουργικών σκέψεων
• Επίπεδα ικανότητας κι αντίληψης ανθρώπων
• Το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης
• Ψυχο-σωματικές εκφάνσεις του στρες – «Τι κάνω όταν;…»
• Στρατηγικές Αντιμετώπισης Στρες – Σε επίπεδο ομαδικής δραστηριότητας
         Μέθοδος 3Α ( Αλλαγή – Αποφυγή – Αποδοχή)
         Τεχνική Miller , Brody & Summerton (διαχείρισης σκέψεων – συναισθημάτων)
• Στοχοθέτηση – Ομαδική εξάσκηση στη θέσπιση στόχων και την ανάθεση καθηκόντων
Εργαλεία Διαχείρισης Στρες
• Χρήση χρονοδιαγραμμάτων/ προγράμματος – Εξάσκηση σε ζεύγη σε παραμετροποιημένα σενάρια
• Τεχνικές χαλάρωσης αναπνοής (διαφραγματική αναπνοή, συστηματική χαλάρωση)
• Emotional Freedom Technique (EFT) – Μέθοδος συναισθηματικής απελευθέρωσης
• Mindfulness και επίγνωση για τη μείωση του στρες στην εργασία
• Εντοπισμός και αναγνώριση παραγόντων πίεσης – Ατομική Άσκηση
• Πρόληψη Εργασιακής Εξουθένωσης – Μέθοδος διερεύνησης
• Ομαδική Άσκηση – Ποιες συμπεριφορές πυροδοτούν τις πηγές άγχους στην εργασία;
• Δημιουργία Προσωπικού Πλάνου διαχείρισης στρες

Εργαστήριο Διαχείρισης Χρόνου (6 ώρες)

Αναγνώριση
• Ορίζοντας τους στόχους
• Διαχείριση προτεραιοτήτων (σημαντικές – εγκυρες – άμεσες)
• Άσκηση σε ομάδες: Στοχοθέτηση με βάση τις ικανότητες και τη δυναμική / Follow up
• Δημιουργώντας ένα ρεαλιστικό και παραγωγικό πρόγραμμα – Ατομική Εξάσκηση
• Εντοπισμός των προσωπικών «time wasters» – Ερωτηματολόγιο – Ομαδική συζήτηση

Διαχείριση

• Διαχείριση της απόσπασης προσοχής και των διακοπών
• Αύξηση της παραγωγικότητας με τη χρήση τεχνολογίας
• Ομαδική εξάσκηση – Σενάριο αποτελεσματικής οριοθέτησης και διαχείρισης ισορροπίας χρόνου. Συζήτηση σε ομάδα
• Τεχνικές οριοθέτησης συμπεριφοράς
• Προσωπική εξάσκηση – «Βάζοντας όρια στον εαυτό μου» – Ομαδική συζήτηση για την προσωπική αποτελεσματικότητα
• Προτεραιοποίησης καθηκόντων για την ισορροπία ζωής κι εργασίας
• Δημιουργώντας το ατομικό μου σενάριο «Όχι» – Διαχείριση παγίδας ευχαρίστησης των άλλων – Παραμετροποιημένα σενάρια από την πραγματικότητα της εργασίας των συμμετεχόντων

• Ομαδική εξάσκηση: «Διαχείριση προτεραιοποίησης – ανάθεσης κι ελέγχου αποδοτικότητας σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων 1 εβδομάδας»

Περισσότερες Πληροφορίες: new.insete.gr