Επιστολή προς την υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά έστελε ο Σύλλογος Σπουδαστών της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., ζητώντας αυτή να ενταχθεί άμεσα στο 6ο επίπεδο σπουδών σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, και να αναβαθμιστεί. 

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή:

Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

Ως Σύλλογος Σπουδαστών της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. παίρνουμε την πρωτοβουλία να συντάξουμε αυτήν την επιστολή προς εσάς, γνωστοποιώντας τα προβλήματα της σχολής μας, διότι είστε το πλέον αρμόδιο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε τα ζητήματα που αφορούν την ανωτατοποίησή της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., καθώς και τη σίτιση των σπουδαστών.

Το πρώτο μέλημά μας ως φοιτητές της σχολής είναι να ενταχθεί άμεσα στο 6ο επίπεδο σπουδών σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, και συνάμα να αναβαθμιστεί. Γνωρίζουμε ότι συμφωνείτε απόλυτα με αυτόν το στόχο, αφού σε πρόσφατη ομιλία σας αναφερθήκατε στις προσπάθειες συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το Υπουργείο Παιδείας, για την επίτευξη αυτού. Επίσης συνθέσατε Επιστημονικό Συμβούλιο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Τουριστικής Εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Γι’αυτό ακριβώς το λόγο επιδιώκουμε την αλλαγή του προγράμματος σπουδών και σας παραθέτουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε:

  • Ως η μόνη δημόσια τουριστική σχολή στην Ελλάδα θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δε δίνεται βαρύτητα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Αυτό το θέμα είναι μέγιστης σημασίας, καθώς η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη στον κλάδο μας. Στη σχολή μας, με βάση το τωρινό πρόγραμμα σπουδών, διδάσκονται τουριστικές ορολογίες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) για ένα μόνο εξάμηνο στο δεύτερο έτος, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν μας καλύπτει ούτε στο ελάχιστο.
  • Οι απόφοιτοι της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ υποχρεώνονται να κάνουν ένα επιπλέον εξάμηνο και πτυχιακή σε κάποιο ΤΕΙ, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό εντός της Ελλάδας. Πρέπει η σχολή μας να είναι σε θέση να μας προσφέρει όγδοο εξάμηνο, για να αποφευχθεί αυτή η ταλαιπωρία (οικονομική και ψυχολογική).

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί όλους τους φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους είναι η σίτιση. Στη σχολή δεν παρέχονται γεύματα παρ‘όλο που υπάρχουν οι υποδομές και παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Επιπλέον αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Πολιτεία μας θεωρεί φοιτητές δεύτερης κατηγορίας, αφού σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρεται σίτιση.

Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες από σπουδαστές και καθηγητές, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων της σχολής, οι οποίες δεν είχαν καμία ανταπόκριση. Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη σας τα προβλήματα που σας παραθέσαμε, θα κάνετε πράξεις τις υποσχέσεις σας και δε θα μας αγνοήσετε όπως οι προηγούμενοι συνάδελφοί σας”.