Σχολή Τουρισμού

Bachelors

  • BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management
    (Τουρισμός και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)

    Το προπτυχιακό πρόγραμμα BA (Hons) Hospitality and International Tourism Management στοχεύει να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα εξειδικευμένων στελεχών ικανών να σταδιοδρομήσουν σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, που αποτελεί για τη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες.Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για επαγγελματική εξέλιξη τόσο στον ξενοδοχειακό τομέα όσο και σε όλο το φάσμα της διεθνούς βιομηχανίας τουρισμού.Η ανάγκη για καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες τόσο στην τοπική όσο και την παγκόσμια αγορά Φιλοξενίας και Τουρισμού έχει γίνει πλέον επιτακτική.Η Βιομηχανία εξελίσσεται ραγδαία και μαζί της η ανάγκη για εκπαιδευμένα και φιλόδοξα στελέχη που θα σταδιοδρομήσουν σε αυτήν επιτυχώς. Σε αυτό το πλαίσιο αποστολή του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.Τους δίνει τη δυνατότητα, όχι μόνο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα του τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, αλλά και να εμβαθύνουν σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές.

    Διάρκεια: 4 έτη

Masters

  • MBA in Hospitality (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων)O Τουρισμός αποτελεί για την χώρα μας μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες και χαρακτηρίζεται από διαρκή ανάπτυξη. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες τη τουριστικής αγοράς εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη, προσφέρει το καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MBA in Hospitality, σε συνεργασία με το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret University.Οι εργοδότες του κλάδου επιδιώκουν την απασχόληση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης με κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης, καθώς και ικανή επαγγελματική πείρα στον τομέα. Το MBA in Hospitality φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη αυτή και έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στο εθνικό και παγκόσμιο ξενοδοχειακό επιχειρηματικό περιβάλλον.Στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ιδιαίτερη είναι η ανάγκη για την ανάπτυξη ομάδων υψηλών επιδόσεων. Για το λόγο αυτό, στο πρόγραμμα σπουδών γίνεται μια σαφής εστίαση στην ομάδα και τη δυναμική του έργου, και προκαλεί τους φοιτητές να αναλάβουν διαφορετικούς τύπους ρόλων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

    Διάρκεια: 2 Έτη

Περισσότερες Πληροφορίες: www.mitropolitiko.edu.gr