%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. διαρκούν δύο πλήρη ημερολογιακά έτη και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης (Νοέμβριο με Απρίλιο), περιλαμβάνει διδασκαλία και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 4 Νοεμβρίου 2016.

Περισσότερες Πληροφορίες:

http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/en/courses/mastersmscs/programmes/msc-in-hospitality-and-tourism-management.html

http://www.ihu.edu.gr/attachments/announcements/2016-17/Prokhruksh_Metaptuxiakwn_Foithtwn_MSc_in_Hospitality_and_Tourism_Management_gr.pdf