Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΙΝΣΕΤΕ, υλοποιούνται σε συνεργασία με ειδικούς του κλάδου και στόχο έχουν να σας δώσουν επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες για την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη.

Μελετώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου, δημιουργούμε κάθε χρόνο, μία σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του κόστους συμμετοχής, σε μία προσπάθεια να δώσουμε εύκολη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση στον σύγχρονο επαγγελματία του τουρισμού.