Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου διοργανώνει Ημερίδα για τον Τουρισμό, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, ώρα 20:00, στο Astir Hotel Πάτρας.

Θεματολογία Ημερίδας
“ Έξυπνη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών”
“Τάσεις και Πολιτικές για την Πελοπόννησο”

Πρόγραμμα Ημερίδας
19:45-20:15 Προσέλευση – Εγγραφές
20:15-20:25 Έναρξη εργασιών Ημερίδας (Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Δρ. Κων/νος Μαρινάκος)
20:25-20:45 Σύντομοι χαιρετισμοί εκπροσώπων των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και επαγγελματικών φορέων
20:45-21:00 “Προώθηση και Προβολή των Τουριστικών Προορισμών μέσω Διαδικτυακών Πυλών – Web Portals” (Δημήτρης Λαγός, Καθηγητής,
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου)
21:00-21:15
Τάσεις και Πολιτικές Ευφυούς Τουριστικής Ανάπτυξης (Δημήτρης Πολλάλης, Εκπρόσωπος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων)
21:15-21:30
“Το Τυποποιημένο Τοπικό Προϊόν (ΤΤΠ) ως αποδοτικό εργαλείο διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό –
Αυθεντικότητα με ονοματεπώνυμο στην Πελοπόννησο” Δημήτρης Βασιλείου (MSc), Επιχειρηματίας Γαστροτουρισμού,
“ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ”
21:30-21:45 “Η Δυναμική της Καινοτομίας στον Ξενοδοχειακό Κλάδο” (Δημήτρης Λαλούμης Καθηγητής – Διευθυντής Κατεύθυνσης Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ Αθήνας)
21:45-22:00 Συμπεράσματα – Κλείσιμο Ημερίδας (Δρ. Κων/νος Μαρινάκος, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου)