Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» σας ανακοινώνει την πρόθεσή του να υλοποιήσει δωρεάν επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 49 εργαζόμενους, στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να λάβει μέρος το προσωπικό των επιχειρήσεων που:

• Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη της Ομοσπονδίας
• Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για τα έτη 2017-18
• Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους
• Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ

 Επίσης, μπορούν να λάβουν μέρος και Εργαζόμενοι, για τους οποίους : 

• Οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών
• Οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους
• Που δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους
Οπου Θα πρέπει:
– Κατά την ένταξή τους σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση

-Να έχουν εντός του 2017 τουλάχιστον 50 έως και 300 ημερομίσθια, εκ των οποίων να είναι το πολύ 175 στον ίδιο εργοδότη

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 40 ωρών και θα πρέπει να υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Η συμμετοχή του προσωπικού στα προγράμματα δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος την επιχείρηση.

Το προσωπικό που θα συμμετάσχει θα λάβει επιδότηση έως και 200 € μικτά.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι τα κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

– Εξυπηρέτηση πελατών τουριστικών επιχειρήσεων

– Ανάπτυξη Τουριστικών επιχειρήσεων , προώθηση πωλήσεων μέσω social media

-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων & Υγιεινή Ασφάλεια της εργασίας

Οφέλη για την επιχείρηση :

Δωρεάν εκπαίδευση προσωπικού
Βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών
Εκπαίδευση προσωπικού εκτός ωραρίου εργασίας
Αύξηση της παραγωγικότητας και διεύρυνση του πελατολογίου

Οφέλη για τον εργαζόμενο :

Εκπαιδευτικό επίδομα 200 €
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
Απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης προγράμματος

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έως τις 21/12/2018 μας αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ και ΥΔ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (επισυνάπτονται):

-με e-mail στο oetkcorfu@gmail.com , m.kalogerou@ekepee.gr

-με fax στο 2661023403, στην Ομοσπονδία ,

-με fax στο 2661181208, στο Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2661026133 (κ. Μανέτα Μαρία ) ή 2661181206, 2661181232 (κ.Καλόγερου Μαρία).