ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, στο Ξενοδοχείο «ΤΗΕ ΜΕT HOTEL», 26ης Οκτωβρίου 48, 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ώρες 16.00-21.00.

ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, στο Ξενοδοχείο «ROYAL OLYMPIC»,  Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43 ΑΘΗΝΑ, ώρες 16.00-21.00.

 

Στα Ειδικά Σεμινάρια θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Αποδοχές (Συλλογικές Συμβάσεις-δεσμευτικότητα κ.λπ.)
 • Λοιποί όροι (Επαναπρόσληψη στα εποχιακά ξενοδοχεία, διευθέτηση χρόνου, πενθήμερο κ.λπ.)
 • Άδεια (Λύση εποχιακών συμβάσεων κ.λπ.)
 • Υπαλληλική ιδιότητα (Προϋποθέσεις)
 • Διακοπές Εργασίας
 • Λοιπά Θέματα (Πρακτικώς ασκούμενοι, Βιβλιάρια Υγείας κ.ά.)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Ασφάλιση Μισθωτών ανά Ειδικότητα
 • Ασφάλιση στην εκ περιτροπής εργασία
 • Ασφάλιση στην μειωμένη απασχόληση
 • Κατηγορίες που ασφαλίζονται με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών
 • Ασφάλιση των ιδιοκτητών των ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων-Κατηγορίες

Η τιμή συμμετοχής ανά άτομο, ανέρχεται στο ποσόν των 150€
(Για συμμετοχή πέραν των τριών ατόμων 130€ ανά άτομο)

Πληροφορίες και Εγγραφές: http://www.den.gr/1724/