Μένοντας πιστός στη φιλοδοξία του για διατήρηση ενός ηγετικού ρόλου στην τουριστική βιομηχανία, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας άψογη εμπειρία φιλοξενίας με βιώσιμο τρόπο, ο Όμιλος Mitsis Hotels έλαβε τιμητική διάκριση για την πρωτοβουλία ‘We go local’, στα ετήσια BRAVO Sustainability Awards 2019, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η εκστρατεία ‘We go local’ ξεκίνησε το 2019 μέσα από την αναγνώριση ότι η ανάπτυξη του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών και στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενδυνάμωση της ευημερίας των προορισμών όπου δραστηριοποιείται. 

«Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους τους, προωθούμε την τοπική κουλτούρα, τα έθιμα και τις παραδόσεις της κάθε περιοχής, φέρνοντας σε επαφή τους επισκέπτες μας με τις δράσεις τους. Φιλοξενώντας πάνω από 350.000 επισκέπτες ετησίως, θέλουμε να φέρνουμε στον τόπο μας ευσυνείδητους ταξιδιώτες και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε έναν πραγματικά Βιώσιμο Τουρισμό», ανέφερε η Πρόεδρος των Mitsis Hotels Χριστίνα Μήτση.

Η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου και θα συνεχίσει με ακόμη εντονότερο χαρακτήρα τις επόμενες χρονιές. Το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Περιβαλλοντικών πρακτικών που αναπτύσσει ο Όμιλος θα δημοσιοποιηθεί στον Κοινωνικό Απολογισμό που θα δημοσιεύσει για το έτος 2019.

Στόχος του θεσμού BRAVO είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που συνέβαλαν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότεροι από 160 οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 κοινωνικούς εταίρους και πάνω από 35.000 ενεργούς πολίτες.