5 χρόνια we do local !!!

 

Το ξενοδοχείο CHC Athina Palace Resort & Spa 5* με μεγάλη χαρά και φέτος διατηρεί και βρίσκεται συνεχώς στην κατεύθυνση της ανάδειξης του τοπικού χαρακτήρα σε τρόφιμα και υπηρεσίες μέσα από το θεσμό του we do local.

Το we do local δεν είναι μόνο μια πιστοποίηση αλλά είναι μια αφορμή που επισφραγίζει τη διαρκή  προσπάθεια για την ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνεργάτες, πελάτες, τοπική κοινωνία αλλά και άνθρωποι κάνουν γνωστές όλες τις σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στη φιλοσοφία του we do local.

Τα 5 αυτά χρόνια το ξενοδοχείο έχει δείξει πόσο εμπιστεύεται την ποιότητα και την αγνότητα των παραγόμενων τοπικών προϊόντων. Όλοι στο CHC Athina Palace Resort & Spa 5* στηρίζουν την τοπική κοινωνία καθιστώντας την αρωγό στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής ως τόπου φιλόξενου προορισμού.

Οι προσπάθειες είναι διαρκείς και στοχευμένες.

Ενισχύεται η διάδοση των τοπικών ηθών και εθίμων μέσα από δράσεις και εμπειρίες που παρέχουμε στους πελάτες μας κατά τη διαμονή τους. . Εμπλέκονται ευχάριστα και βιωματικά, αναπτύσσουν απλές χορευτικές δεξιότητες και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους με το θερμό τους χειροκρότημα που αποτελεί για όλους σε αυτή την επιχείρηση ένα είδους δικαίωσης για τον τρόπο που έχει επιλεγεί για την ανάδειξη τελικά αυτού πού ονομάζουμε Κρητική λαογραφική παράδοση.

Εκπαιδεύονται οι πελάτες στην τοπική κουζίνα μέσα από μαθήματα μαγειρικής

Υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς μέσα από συνολικές δεσμεύσεις παραγωγής και διαρκή επικοινωνία μαζί τους:

Διατηρείται ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Ειδικά, εφαρμόζονται δράσεις και διαχείριση που σχετίζονται όχι μόνο με την παραλία μας η οποία είναι βραβευμένη και φέτος με τη «Γαλάζια Σημαία» αλλά και με ευρύτερες πρακτικές του ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο CHC Athina Palace Resort & Spa 5* πρέπει να πληροί αλλά και να διατηρεί τα 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν σε καθαρότητα νερών, οργάνωση, καθαριότητα, ασφάλεια επισκεπτών, προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Επιπλέον, εξοικονομείται νερό μέσω της παρότρυνσης των πελατών για ορθές πρακτικές εντός του δωματίου κατά τη διαμονή του, ενώ ανακυκλώνεται το νερό με διαχείριση και χρήση του στο πότισμα των κήπων. Ακόμη, το νερό ζεσταίνεται με αντλίες θερμότητας και χρήση ηλιακής ενέργειας, μειώνεται η χρήση χημικών στις πισίνες με τη χρήση αυτόματων χλωριωτών για την επίτευξη της ιδανικής χημικής ισορροπίας

Το ξενοδοχείο στηρίζει, επίσης, το τοπικό εργατικό δυναμικό, ελέγχει την εντοπιότητά του και παράλληλα το αξιολογεί και το αναβαθμίζει μέσα από εκπαιδεύσεις που σε ετήσια βάση εφαρμόζονται.

Οι προμηθευτές ελέγχονται ως προς τις προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις τους προκειμένου να είναι εναρμονισμένοι με τη φιλοσοφία αλλά και τα συστήματα ποιότητας ISO 9001:2015 και HACCP. Υπάρχουν μακροχρόνιες συνεργασίες με ένα μεγάλο δίκτυο τοπικών παραγωγών και προμηθευτών που αποτελεί και έμπρακτη απόδειξη για τη θέλησή του ξενοδοχείου για προσφορά μιας πραγματικά ποιοτικής διατροφής προς τους πελάτες του.

Επιπλέον, το σήμα «ΚΡΗΤΗ» της Περιφέρειας Κρήτης που διαθέτει ένα από τα εστιατόρια και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες σε καθημερινή βάση να δοκιμάζουν και να «εκπαιδεύονται» στις τοπικές μας διατροφικές συνήθειες

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του ξενοδοχείου για την επιτυχημένη παρουσία της επιχείρησης στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και δέσμευση απέναντι στους πελάτες, την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και τους προμηθευτές της.