Με γνώμονα την υγεία των επισκεπτών και των υπαλλήλων του!

image002  Έχοντας πάντοτε σε προτεραιότητα την υγεία και τις ανάγκες των επισκεπτών και των εργαζομένων του, τοCreta Maris Beach Resort πιστοποιήθηκε για μια ακόμη φορά με τη Σφραγίδα Ποιότητας ECARF και με το σύστημα HACCP (ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου).

Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις θεωρούνται από τις πιο σημαντικές στο χώρο της εστίασης και αναψυχής, καθώς αποτελούν αποδεικτικά της ορθής λειτουργίας του εκάστοτε καταλύματος, όσον αφορά στην υγιεινή και στην προσφορά φαγητών και χώρων, κατάλληλων για άτομα με αλλεργίες.

Πιο συγκεκριμένα, με τη Σφραγίδα Ποιότητας ECARF τοCreta Maris Beach Resort πιστοποιείται πως τηρεί όλους image003τους απαραίτητους κανόνες ECARF με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων που πάσχουν από αλλεργίες.  Δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα περιβάλλον κατάλληλο για άτομα πάσχοντα από αλλεργίες, ενώ ταυτόχρονα, συνεισφέροντας σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής όλων των ενδιαφερομένων.

image005Η δεύτερη πιστοποίηση του Creta Maris Beach Resort αφορά στο σύστημα HACCP, ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα με το οποίο γίνεται εφικτή η πρόβλεψη των κινδύνων και η πιθανότητα εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τρόφιμου, καθώς και η αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην υγεία του καταναλωτή. Με τη πιστοποίηση HACCP το Creta Maris Beach Resort βεβαιώνεται πως διασφαλίζει την υγιεινή των τροφίμων και ειδικότερα του τελικού προϊόντος που προσφέρει στους επισκέπτες και εργαζομένους του.