Φιλοδοξώντας να αποτελέσει πρότυπο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στnν Ελλάδα, ο Όμιλος MITSIS παρουσιάζει τον τέταρτο ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το έτος 2022.

Σχεδιασμένος σύμφωνα με την νέα εταιρική ταυτότητα του Ομίλου, ο Απολογισμός παρουσιάζει το ολιστικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο ‘A story of change’. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 5 κεντρικούς θεματικούς πυλώνες, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από καίριους δείκτες απόδοσης, πρακτικές, πρωτοβουλίες και πολιτικές βιωσιμότητας που αναδεικνύουν τις αξίες και τις προσπάθειες του Ομίλου για την ενίσχυση του θετικού κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του. Η προσήλωση του Ομίλου στις αρχές της αειφορίας αποτυπώνεται στους 5 πυλώνες του προγράμματος:

• Αναπτύσσουμε δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες: Ενδυναμώνουμε τις τοπικές κοινωνίες και υποστηρίζουμε εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις στους 5 προορισμούς μας: Αθήνα, Καμένα Βούρλα, Κρήτη, Κω και Ρόδο
• Αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά: Αναβιώνουμε και προβάλλουμε την ελληνική ιστορία και παράδοση, υποστηρίζουμε τις τοπικές τέχνες και τα πολιτιστικά φεστιβάλ και αναδεικνύουμε την τοπική γαστρονομία
• Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα: Παρέχουμε φροντίδα στους εργαζόμενους, προσαρμοζόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες και ενσωματώνουμε πρακτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI)
• Αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες: Εφαρμόζουμε τεχνολογικές καινοτομίες, ενθαρρύνουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των 5.000 εργαζομένων μας και αναδεικνύουμε τοπικά ταλέντα στον αθλητισμό και τις τέχνες
• Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον: Ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των 21 ξενοδοχείων μας, προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα των προορισμών μας και καλλιεργούμε πράσινες συνεργασίες

Οι δείκτες απόδοσης της βιώσιμης λειτουργίας του Ομίλου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικούς στόχους για την κατανάλωση ενέργειας, νερού και υγραερίου, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση, καθώς και τις τοπικές προσλήψεις, την εκπροσώπηση γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, τη διατήρηση των εργαζομένων και τη μετάβαση των ασκούμενων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

«Το έτος 2022 παρουσίασε προκλήσεις και ευκαιρίες, ωστόσο η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη παρέμεινε σταθερά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει αυτά τα χρόνια, υιοθετώντας τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού και δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των επισκεπτών μας, των εργαζομένων, των τοπικών κοινοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Απολογισμός ΕΚΕ 2022 αποτελεί τεκμήριο της αφοσίωσής μας στη δημιουργία θετικού αντικτύπου και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους», δηλώνει ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Για τη συνεχή προσπάθεια και προσφορά του, ο Όμιλος MITSIS αναγνωρίζεται με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων οι πιστοποιήσεις Bike Friendly, Blue Flag, Green Key, ISO 14001, ISO 22000 και Travelife Gold Certification, καθώς και η βράβευση του Ομίλου στις ‘Πιο Βιώσιμες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα’ από το QualityNet Foundation.